Markedsovervågning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger markedsforholdene i Danmark ved at indsamle, analysere og formidle information om konkurrence- og forbrugerforhold. Analyserne udgør en væsentlig del af styrelsens videngrundlag  og øger styrelsens muligheder for at styrke samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Center for markedsanalyser og økonomi (MØK) er ansvarlig for styrelsens undersøgelser og analyser på forbrugerområdet og gennemfører desuden analyser på konkurrenceområdet. MØK  sætter løbende fokus på sammenhængene mellem forbruger- og konkurrenceområdet. 

Den viden, Møk genererer, kommer blandt andet til udtryk i en række konkurrence- og forbrugeranalyser, der offentliggøres henover året. Analyserne  bidrager med ny viden om fx brugerforholdene samt forbrugeres og virksomheders adfærd. Dermed får Konkurrence- og forbrugerstyrelsen et fingerpeg om, hvor effektive markederne er, og hvor der er forbedringer at hente til gavn for forbrugere og virksomheder. Denne viden anvendes til at styrke den konkurrence- og forbrugerpolitiske indsats i Danmark.

Samspillet mellem forbrugere og virksomheder styrkes eksempelvis via målrettet og handlingsorienteret information og vejledning til forbrugerne, samt løsningsorienteret dialog og samarbejde med brancher og virksomheder.