ForbrugerForholdsIndeks (FFI)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsenterer jævnligt forbrugerforholdene på en række markeder i det såkaldte ForbrugerForholdsIndeks (FFI).

Hvad er FFI?

Nogle markeder fungerer godt for forbrugerne, mens andre kan være mere problematiske. Det bidrager til gode forbrugerforhold, når markederne er gennemsigtige, forbrugerne har tillid til, at det er trygt at bevæge sig ud på markederne, og når forbrugerne oplever en høj grad af overensstemmelse mellem deres forventninger til markederne og deres faktiske oplevelser på markederne

FFI bidrager med viden til at identificere markeder, hvor der er forbedringsmuligheder, og fungerer i den forbindelse som et redskab for brancher, virksomheder og myndigheder i deres bestræbelser på at skabe de bedst mulige forbrugerforhold.

ForbrugerForholdsIndekset (FFI) fra 2014 er baseret på forbrugernes vurderinger af tillid, gennemsigtighed og opfyldelse af forventninger på 50 danske forbrugsmarkeder, herunder 21 produktmarkeder og 29 servicemarkeder

Tillid er forbrugernes vurdering af:
  • i hvor høj grad, forbrugerne har tillid til, at leverandører/udbydere respekterer regler og regulering målrettet forbrugerbeskyttelse
Gennemsigtighed er forbrugernes vurdering af:
  • hvor svært eller nemt det er, at sammenligne produkter eller services fra forskellige leverandører/udbydere
Opfyldelse af forventninger er forbrugernes vurdering af:
  • i hvor høj grad, det enkelte marked generelt lever op til, hvad forbrugeren ønsker og forventer.

Forbrugerindekset blev udviklet I 2003 af den daværende forbrugerstyrelse, og er det første af sin art. Indekset har dannet skole for, hvordan man i dag måler forbrugerforholdene i Norge, UK, Sverige, samt på europæisk niveau (EU-Kommissionens Consumer Markets Scoreboard).

I 2010 har indekset gennemgået en metodeændring, hvilket betyder, at resultaterne fra tidligere års målinger ikke er sammenlignelige med resultaterne af målingen fra 2010. 

Publikationen fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med Forbrugerforholdsindeks udgivet af den tidligere Forbrugerstyrelse og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest i 2011, idet publikationen bygger på data fra Kommissionens Consumer Market Scoreboard. Det danske FFI fra 2014 er dog ikke direkte sammenligneligt med Kommissionens Scoreboard, da det anlægger en anden metodisk tilgang.

Forbrugerstyrelsens Forbrugerredegørelser

 

Analyser