Analyser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvåger forbrugermarkederne i Danmark ved at indsamle og analysere information om markeds- og forbrugerforhold. Denne viden danner grundlag for en målrettet forbrugerpolitik og arbejdet for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.
 
Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Tv-abonnementer, bank og internet er blandt de markeder, der scorer dårligst hos forbrugerne i en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, lanceres samtidig et større tema, som kan inspirere forbrugerne til at navigere bedre på komplekse markeder.

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter

Reguleringen af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter.

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Nærværende rapport har til formål at belyse i hvilket omfang SMV’erne deltager i danske udbud. Herudover ses der i rapporten nærmere på, hvilke barrierer der kan begrænse SMV’ernes deltagelse samt hvilke initiativer, der kan reducere eventuelle barrierer.

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Et velfungerende bankmarked sikrer likviditet og kapital til virksomheder og forbrugere. Nem adgang til finansiering af investeringer og forbrug er afgørende for at skabe økonomisk vækst i hele økonomien. Det er derfor vigtigt, at bankmarkedet fungerer effektivt, og konkurrencen er skarp.

Status for offentlig konkurrence

Konkurrencen om de offentlige opgaver er en vigtig byggesten i en stærk og effektiv offentlig sektor. Konkurrence- og forbrugerstyrelsens 'Status for offentlig konkurrence 2012' viser, at der er væsentligt potentiale for mere konkurrence - og mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver i Danmark.

Forbrugernes skift af mobil og forsikringsudbyder

På baggrund af resultaterne i analysen præsenterer vi en række anbefalinger, der skal bidrage til, at forbrugerne får lettere ved at skifte udbyder på et oplyst grundlag.

Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen

Formålet med konkurrence- og forbrugerlovgivningen er at forhindre begrænsninger af den effektive konkurrence, skabe lige konkurrencevilkår for virksomhederne samt at beskytte forbrugerne.