Markedsovervågning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder.

Nogle af styrelsens analyser er iværksat af en konkret politisk efterspørgsel, mens andre udarbejdes som uafhængig konkurrencemyndighed.

Samspillet mellem forbrugere og virksomheder styrkes via målrettet, handlingsorienteret og løsningsorienteret dialog og samarbejde med myndigheder, brancher og virksomheder. 

Center for markedsanalyser og økonomi (MØK) er ansvarlig for styrelsens undersøgelser og analyser på forbrugerområdet og gennemfører desuden større markedsanalyser på konkurrenceområdet. MØK sætter løbende fokus på sammenhængene mellem forbruger- og konkurrenceområdet. 

Den viden, MØK genererer, kommer blandt andet til udtryk i en række konkurrence- og forbrugeranalyser og artikler, der offentliggøres henover året. Analyserne  bidrager med ny viden om fx brugerforholdene samt forbrugeres og virksomheders adfærd. Dermed får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et fingerpeg om, hvor effektive markederne er, og hvor der er forbedringer at hente til gavn for forbrugere og virksomheder. Denne viden anvendes til at styrke den konkurrence- og forbrugerpolitiske indsats i Danmark.