Forbrugerpanelet

Forbrugerpanelet er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adgang til forbrugernes oplevelse af forbrugsmarkederne.  Via Forbrugerpanelet får styrelsen viden om forbrugernes erfaringer på specifikke markeder samt forbrugernes opmærksomhed på forbrugerforhold og rettigheder.

Forbrugerpanelet er et repræsentativt online panel af almindelige forbrugere, der besvarer internetbaserede spørgeskemaer udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Resultater fra Forbrugerpanelet indgår ofte i styrelsens markedsovervågning og analyser, i forbrugerpolitiske overvejelser, samt som vidensgrundlag for styrelsens forbrugeroplysning.