Forbrugerforholdsindeks (FFI)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsenterer jævnligt forbrugerforholdene på en række markeder for Danmark og sammenlignelige lande i det såkaldte Forbrugerforholdsindeks (FFI).

Hvad er FFI?

Nogle markeder fungerer godt for forbrugerne, mens andre kan være mere problematiske. Det bidrager til gode forbrugerforhold, når markederne er gennemsigtige, forbrugerne har tillid til, at det er trygt at bevæge sig ud på markederne, og når forbrugerne oplever en høj grad af overensstemmelse mellem deres forventninger til markederne og deres faktiske oplevelser på markederne.

FFI bidrager med viden til at identificere markeder, hvor der er forbedringsmuligheder, og indekset fungerer i den forbindelse som et redskab for brancher, virksomheder og myndigheder i deres bestræbelser på at skabe de bedst mulige forbrugerforhold.

ForbrugerForholdsIndekset (FFI) fra 2017 er baseret på forbrugernes vurderinger af tillid, gennemsigtighed og opfyldelse af forventninger på 42 danske forbrugsmarkeder, herunder 30 servicemarkeder og 12 varemarkeder. FFI er ikke en måling af de konkrete forbrugerforhold, men giver et indblik i forbrugernes oplevelser af markederne. 

Indekset afspejler blandt andet forbrugernes vurdering af:

  • Tilliden til markedet - om forbrugerne har tillid til at leverandører/udbydere respekterer regler og regulering målrettet forbrugerbeskyttelse
  • Markedets gennemsigtighed -hvor svært eller nemt det er, at sammenligne produkter eller services fra forskellige leverandører/udbydere
  • Markedets opfyldelse af forbrugernes forventninger - om det enkelte marked generelt lever op til, hvad forbrugeren ønsker og forventer

Den gennemsnitlige danske FFI-værdi er 73,0 ud af 100, hvilket er en forbedring i forhold til 2014, hvor scoren for de 42 markeder var 71,9.

Som noget nyt i analysen fra 2017, indeholder rapporten også et kapitel om forbrugeradfærd og adfærdsbetingede markedsfejl, og hvad der kan gøres for at sikre, at forbrugerne kan træffe de rigtige valg til gavn for forbrugerne selv.

Forbrugerindekset blev udviklet i 2003 af den daværende Forbrugerstyrelse, og er det første af sin art. Indekset har sidenhen dannet skole for, hvordan man i dag måler forbrugerforholdene i Norge, Storbritannien, Sverige og generelt på europæisk niveau i form af EU-Kommissionens Consumer Markets Scoreboard.

Forbrugerstyrelsens Forbrugerredegørelser