Analyser og publikationer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvåger forbrugermarkederne i Danmark ved at indsamle og analysere information om markeds- og forbrugerforhold. Denne viden danner grundlag for en målrettet forbrugerpolitik og arbejdet for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

 

Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem

Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem

De danske forbrugermyndigheder arbejder sammen med myndigheder i andre EU-lande for at sætte ind over for virksomheder, der bevidst og i strid med lovgivningen vildleder forbrugere på nettet.

Stormflodsloven anno 2018

Stormflodsloven anno 2018

Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning.

Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade

Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade

This article reports the results of a lab experiment that successfully enabled consumers to take notice of terms and conditions (T&Cs) in an online shopping environment and use these more when actively choosing between products.

Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl

Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret en række transaktionsformer, som kan give væsentlige fordele for forbrugerne, men som samtidig rummer risiko for, at forbrugerne kan blive passive og have svært ved at navigere på markederne.

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen. Den nye lov er gjort mere overskuelig for både virksomheder og forbrugere og skønnes at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

 

Børn og sociale medier

Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem

Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem

I 2015 fik Danmark et nyt system til håndtering af forbrugerklager. Systemet har i modsætning til tidligere fokus på mægling, hvor både den erhvervsdrivende og forbrugeren involveres i at finde en løsning på deres konflikt.

 

Typologi for adfærdsbaserede markedsfejl

typologi for adfærdsbaserede markedsfejl

Igennem de sidste fire årtier har adfærdsvidenskaberne resulteret i en lang række adfærdsindsigter, der viser hvorledes menneskers beslutningstagen under kontrollerede forhold systematisk afviger fra klassiske mikroøkonomiske antagelser og forudsigelser. Disse indsigter har ført til et skift i den grundlæggende teori om, hvordan menneskelig beslutningstagning skal forstås.

forbrugerforholdsindeks danske markeder

LÆS ANALYSEN "FORBRUGERFORHOLDSINDEKS FOR 42 DANSKE MARKEDER"

Prisbevidsthed blandt unges valg af tandlæge

LÆS ANALYSEN "AKTIVE FORBRUGERE - PRISBEVIDSTHED BLANDT UNGE I DERES VALG AF TANDLÆGE"

 

Betalingskortmarkedet

LÆS ANALYSEN "BETALINGSKORTMARKEDET"

 

forbrugeradfærd på 13 markeder

LÆS ANALYSEN "FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER"

 

markedet for kviklån

LÆS ANALYSEN "MARKEDET FOR KVIKLÅN"