Skip navigation

Analyser og publikationer på forbrugerområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvåger forbrugermarkederne i Danmark ved at indsamle og analysere information om markeds- og forbrugerforhold. Denne viden danner grundlag for en målrettet forbrugerpolitik og arbejdet for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Se alle styrelsens analyser og publikationer >

Forbrugerforholdsindekset 2018

De danske forbrugerforhold – målt ved det såkaldte forbrugerforholdsindeks – er en anelse bedre i 2018 end ved den seneste måling. Danmark scorer fortsat gennemsnitligt ift. sammenlignelige EØS-lande.

Læs mere om Forbrugerforholdsindekset 2018 >>

Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget på et stabilt niveau siden de seneste større prisforhøjelser i 2016, mens listepriserne for gebyrer ved lånoptagelse er steget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Læs mere om Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling >>

Bookingplatforme, hoteller og forbrugere

Digitaliseringen har skabt muligheder for både turister og hotelbranche. De seneste år har der været markant vækst i den danske hotelbranche, og bookingplatforme har givetvis medvirket til at øge efterspørgslen efter overnatninger i Danmark. Bookingplatformene er af stor værdi for danske forbrugere, men har dog også skabt visse udfordringer.

Læs mere om Bookingplatforme, hoteller og forbrugere >>

Consumers benefit from a standardised front page to loan offers

Consumer inactivity in the mortgage market reduces consumer welfare and providers’ incentive to innovate and compete. This has led The Danish Competition Council to recommend an introduction of a simple frontpage to mortgage loan offers based on an experimental study using behavioural insights.

Læs mere om Consumers benefit from a standardised front page to loan offers >>

Adfærdsbaseret forbrugerregulering

Regeringens forbrugerpolitiske strategi – Forbruger i en digital verden – sætter fokus på, hvordan regler og krav påvirker både virksomheder og forbrugere i en ny digital virkelighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for strategien gennemgået al forbrugerrettet lovgivning ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv.

Læs mere om Adfærdsbaseret forbrugerregulering >>

Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem

De danske forbrugermyndigheder arbejder sammen med myndigheder i andre EU-lande for at sætte ind over for virksomheder, der bevidst og i strid med lovgivningen vildleder forbrugere på nettet.

Læs mere om Vildledning af forbrugere på nettet er et grænseoverskridende problem >>

Stormflodsloven anno 2018

Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning.

Læs mere om Stormflodsloven anno 2018 >>

Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade

This article reports the results of a lab experiment that successfully enabled consumers to take notice of terms and conditions (T&Cs) in an online shopping environment and use these more when actively choosing between products.

Læs mere om Improving the effectiveness of terms and conditions in online trade >>

Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret en række transaktionsformer, som kan give væsentlige fordele for forbrugerne, men som samtidig rummer risiko for, at forbrugerne kan blive passive og have svært ved at navigere på markederne.

Læs mere om Ny indsigt om adfærdsbaserede markedsfejl >>

Typologi for adfærdsbaserede markedsfejl

Igennem de sidste fire årtier har adfærdsvidenskaberne resulteret i en lang række adfærdsindsigter, der viser hvorledes menneskers beslutningstagen under kontrollede forhold systematisk afviger fra klassisk mikroøkonomiske antagelser og forudsigelser. Disse indsigter har ført til et skift i den grundlæggende teori om, hvordan menneskelig beslutningstagning skal forstås

Læs mere om Typologi for adfærdsbaserede markedsfejl >>

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen. Den nye lov er gjort mere overskuelig for både virksomheder og forbrugere og skønnes at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

Læs mere om Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig >>

Børn skal lære om skjult reklame på sociale medier

Børns forbrug af sociale medier er eksploderet de seneste år, og deres mediebrug foregår på smartphones og tablets. Det efterlader dem ofte alene med en stor del af de reklamebudskaber, de bliver eksponeret for. Undervisningsmaterialet Social Star skal derfor lære 5.-7.-klasser om skjult reklame på sociale medier.

Læs mere om Børn skal lære om skjult reklame på sociale medier >>

Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem

I 2015 fik Danmark et nyt system til håndtering af forbrugerklager. Systemet har i modsætning til tidligere fokus på mægling, hvor både den erhvervsdrivende og forbrugeren involveres i at finde en løsning på deres konflikt.

Læs mere om Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem >>

Forbrugerforholdsindekt for 42 danske markeder

Danskerne har placeret Danmark i midterfeltet, hvad angår deres oplevelse af forbrugerforholdene. Blandt ti sammenlignelige lande får det danske forbrugerforholdsindeks en femteplads. Ses der på de enkelte markeder scorer Danmark dog lavere end gennemsnittet på 36 ud af 42 markeder.

Læs mere om Forbrugerforholdsindekt for 42 danske markeder >>

Aktive forbrugere - Prisbevidsthed blandt unge i deres valg af tandlæge

Flere 18-årige, der skal vælge voksentandlæge, sparer ganske store beløb, hvis de på valgtidspunktet får oplysninger om pris og beliggenhed. Målrettet information virker. Det viser en undersøgelse, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har offentliggjort i dag.

Læs mere om Aktive forbrugere - Prisbevidsthed blandt unge i deres valg af tandlæge >>

Betalingskortmarkedet 2016

Dankortet er danskernes foretrukne betalingskort, men brugen af internationale betalingskort stiger. Det viser analysen ”Betalingskortmarkedet 2016”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet til erhvervs- og vækstministeren.

Læs mere om Betalingskortmarkedet 2016 >>

Markedet for kviklån 2015

Mange kviklån bliver ikke tilbagebetalt til tiden, og en stor del bliver sendt til inkasso, viser en ny analyse. For at dæmme op for problemet skal der indføres en 48 timers betænkningsperiode, hvor forbrugerne ikke kan acceptere lånetilbuddet, lyder en anbefaling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere om Markedet for kviklån 2015 >>

Forbrugeradfærd på 13 markeder

Der er typisk gevinster at hente ved at skifte leverandør, men kun få gør det, viser nye tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne hente inspiration til, hvordan de selv opnår det bedste produkt til prisen.

Læs mere om Forbrugeradfærd på 13 markeder >>