Forbrugeren kunne ikke få medhold i delvis tilbagebetaling af vederlaget, da der var indgået en bindende aftale om købesummens størrelse

20. september 2017

Forbrugeren krævede delvis tilbagebetaling af vederlaget for en flytning af sit indbo, da omfanget af flytningen ville medføre, at overslaget på 5.000 kr. ville overstiges. Efter flytningen krævede den erhvervsdrivende 10.000 kr., men parterne aftalte 9.000 kr. Forbrugeren gjorde herefter gældende, at 9.000 kr. var urimeligt. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at vederlaget på 9.000 kr. blev aftalt som et kompromis, som i øvrigt var rimeligt.

Forbrugeren kunne kræve erstatning for køb på flyrejse, da bagagen blev forsinket

21. december 2016

Forbrugeren havde bestilt en flyrejse fra København til Berlin, men bagagen blev forsinket. Forbrugeren krævede erstatning for de køb, som han havde foretaget på rejsen. Den erhvervsdrivende ønskede kun delvist at erstatte tabet.

Online rejsebureau skulle refundere købesummen til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

08. december 2016

Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse af købet af to voksenflybilletter

05. december 2016

Forbrugeren krævede ophævelse af købet af to voksenflybilletter, da hun troede at der også var bestilt en børneflybillet, gennem en online prisportal, hos den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at de ikke er ansvarlige for eventuelle fejl på andre hjemmesider, herunder den online prisportal. 

Forbrugeren var berettiget til erstatning af udgifter til leje af bolig i forbindelse med aflyst fly

16. november 2016

Forbrugeren krævede erstatning for billeje og leje af bolig, da den erhvervsdrivende før afrejse havde aflyst flyafgangen i forbindelse med hjemrejsen. Forbrugeren fik erstattet udgifterne til leje af bolig, men billeje kunne ikke anses som påregneligt for den erhvervsdrivende.

Forbrugeren var berettiget til ophævelse af flyrejse, men ikke tilbagebetaling af håndteringsgebyr

16. november 2016

Forbrugeren bestilte en afbestillingsbeskyttelse i forbindelse med køb af flybilletter. Før afrejse ønskede forbrugeren at benytte afbestillingsbeskyttelsen, men blev pålagt at betale et afbestillingsgebyr.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for dækningskøb i forbindelse med aflyst kørsel

18. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning for et dækningskøb foretaget som følge af en mistet samkørsel aftalt gennem den erhvervsdrivende. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til dækningskøbet, da den erhvervsdrivende alene kunne anses som formidler af aftalen.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for hjemrejsebilletter

05. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning af hjemrejsebilletter som følge af en opdatering om ændring af hjemrejsetidspunktet, som forbrugeren ikke modtog og derfor kom for sent til. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til hjemrejsebilletterne, da den manglende opdatering skyldtes en fejl i forbrugerens browser

Forening var berettiget til at kræve købesummen tilbagebetalt af rejsebureauet grundet flyselskabets konkurs

26. september 2016

Forening krævede købesummen for flybilletter tilbagebetalt af den erhvervsdrivende, grundet flyselskabets konkurs. Foreningen kunne anses som forbruger og erhvervsdrivende blev anset som aftalepart og dermed ansvarlig for tilbagebetalingen.

Online rejsebureau anset som forbrugerens aftalepart, men forbrugeren kunne ikke fortryde købet

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet. Forbrugeren havde dog ikke indgået en aftale om fortrydelsesret og kunne derfor ikke fortryde købet.

Online rejsebureau skulle refundere købesummen til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Rejsebureau skulle betale erstatning til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende skulle erstatte forbrugerens tab, da forbrugerens flybilletter ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Forbruger var ansvarlig for at indtaste de korrekte oplysninger ved køb af flybilletter

18. december 2015

En forbruger modtog ikke en e-mailbekræftelse for køb af tre flybilletter, og købte derfor tre nye. Efterfølgende konstaterede han, at han havde betalt for seks flybilletter, og at han ikke havde modtaget en bekræftelse, idet han havde indtastet den forkerte e-mailadresse. Da det var forbrugerens eget ansvar at sikre sig, at de indtastede oplysninger var korrekte, kunne forbrugeren ikke få tilbagebetalt beløbet for tre af flybilletterne

Ikke en mangel at flyvning ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner

23. marts 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen.

Ikke en mangel at flyvning ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner

23. marts 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen.

Ikke en mangel at flyvning ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner

23. marts 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen.

Ikke en mangel at flyvning ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner

23. marts 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen.

Ikke en mangel at flyvning ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner

23. marts 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen.

Forbrugers bilnøgler lå i forsinket baggage

07. marts 2014

Det måtte anses for almindelig kendt, at baggage kan blive forsinket. Ved at lægge sine bilnøgler i den indtjekkede baggage havde forbrugeren udvist en sådan grad af egen skyld, at han ikke kunne kræve erstatning for ekstraudgifter som følge af forsinkelsen

Forbruger kunne ikke kræve gebyr tilbagebetalt

29. november 2013

Den erhvervsdrivende kunne ikke pålægges omkostningsfrit at ændre en flybillet, som forbrugeren ikke var mødt rettidigt op til. Gebyret var rimeligt og sædvanligt, og det ville have været dyrere for forbrugeren at købe en ny billet

Passivitet afskar forbruger fra at kræve erstatning

30. september 2013

Da forbrugeren havde forholdt sig passiv i et år, havde hun givet den erhvervsdrivende en berettiget forventning om, at hun ikke agtede at følge op på sit erstatningskrav

Flyafgang blev aflyst på grund af dårligt vejr

20. marts 2012

Rejsebureau hæftede for flyselskabs aflysning af flyafgang, da agentforbeholdet ikke kunne anses for vedtaget. Rejsebureauet var erstatningsansvarlig for udgifter til hotel.

Hjemrejse blev forsinket på grund af sne

29. februar 2012

Den erhvervsdrivende var ikke erstatningsansvarlig for forbrugerens tabte arbejdsfortjeneste, da de havde opfyldt deres omsorgsforpligtelse over for forbrugeren.

Forbruger accepterede ændringer i rejseplan

28. september 2011

Forbrugeren havde accepteret den alternative rejseplan, som den erhvervsdrivende havde tilbudt, og forbrugeren havde derfor ikke et krav mod den erhvervsdrivende.

Teknisk mellemlanding fremgik ikke af billetter

28. september 2011

De tekniske mellemlandinger medførte ikke en forsinkelse for forbrugeren. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til afslag i rejsens pris.

Ændring af flytype medførte forlænget flyvetid

21. september 2011

Det var ikke en misligholdelse af aftalen, at den erhvervsdrivende ændrede flytypen nogle dage før afrejse. Forbrugeren kunne derfor ikke få erstatning.

Forbrugerens ansvar at sikre sig en opdateret rejseplan

30. august 2011

Rejsebureauet og flyselskabet var ikke ansvarlige for, at forbrugerne ikke nåede deres fly grundet ændret terminal og gate. Forbrugerne burde selv have holdt sig opdaterede om eventuelle ændringer i rejseplanen

Rejseselskab rykkede tidspunkt for afrejse frem

30. juni 2011

Det var forbrugerens eget ansvar at kontrollere, om der var ændringer i rejseplanen forud for afrejsetidspunktet. Forbrugeren kunne derfor ikke få refunderet købesummen for den ubrugte billet

Gravid forbruger blev afvist på flyrejse

30. juni 2011

Det må anses for almindeligt kendt, at der gælder særlige regler for gravide i forbindelse med flyvning. Forbrugeren kunne derfor ikke kræve erstatning

Askesky forhindrede hjemrejse

24. juni 2011

Da flyselskabet havde tilbudt forbrugeren hotel og forplejning i forbindelse med forsinkelsen, kunne forbrugeren ikke få erstatning for udgifter til hjemtransport

Askesky forhindrede hjemrejse – forbrugerne havde krav på erstatning

24. juni 2011

Flyselskabet skulle have oplyst forbrugerne om alternative hjemrejsemuligheder og tilbudt hjælp til hotel og forplejning. Forbrugerne kunne få delvis erstatning for deres udgifter

Askesky forhindrede hjemrejse – forbrugeren havde krav på erstatning

24. juni 2011

Flyselskabet skulle have informeret forbrugeren om muligt hjemrejsetidspunkt og hjulpet forbrugeren med at finde alternative hjemrejsemuligheder. Forbrugeren kunne få delvis erstatning for sine udgifter til hjemrejse

Forbruger skulle skifte mellem to lufthavne i samme by

24. maj 2011

Rejsebureauet burde have oplyst forbrugeren om, at hun skulle skifte mellem to forskellige lufthavne i samme by i forbindelse med rejsen

Rejsebureau havde ikke oplyst om påkrævede indrejsedokumenter

18. april 2011

Rejsebureauet skulle have oplyst forbrugeren om, at forbrugerens mellemlanding krævede særlige indrejsedokumenter. Forbrugeren var berettiget til erstatning

Rejseselskab havde ikke pligt til at oplyse om bookingklasse og bonuspoint

14. september 2010

Forbruger følte sig snydt for bonuspoint ved flyrejse og reklamerede til rejseselskabet, men det påhvilede ikke rejsebureauet at oplyse om bookingklasse og optjening af bonuspoint, da bonusaftalen ikke var indgået med rejsebureauet. Flyselskabet havde ikke haft indflydelse på den købte billettype og ifølge de gældende medlemsbetingelser, hvis ændringer var behørigt varslet, var de optjente bonuspoint beregnet korrekt.

Online køb af flybilletter kunne ikke ophæves

14. juli 2010

Forbrugerne, der havde booket flyrejse på forkert dato, var ikke berettiget til at fortryde købet, da der ikke gælder en lovbestemt fortrydelsesret på flybilletter.

Aftale om flytning blev annulleret

12. januar 2010

Da den erhvervsdrivende annullerede aftalen, måtte forbrugeren indgå aftale med et andet flyttefirma. Forbrugeren var berettiget til erstatning for prisforskellen.

Opkrævning af kontrolafgift

05. januar 2010

Forbrugeren blev fritaget for betaling af kontrolafgift, da forbrugeren ikke havde fået tilstrækkelig klare oplysninger om billettens gyldighed.

Ændring af hjemrejsedato

16. december 2009

Det fremgik ikke af vilkårene, at ændring af hjemrejsedato var betinget af, at der var plads på den pågældende bookingklasse. Forbrugeren var derfor berettiget til erstatning for merudgiften til en ny flybillet.

Udgifter til køb af indenrigsflybilletter på grund af togforsinkelse

30. oktober 2009

Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt forbrugeren en alternativ transportmulighed til bestemmelsesstedet, og var derfor erstatningsansvarlig for udgifter til indenrigsflybilletter. 

Manglende oplysning om ændret flyafgang

14. september 2009

Rejsebureauet bar risikoen for, at forbrugeren ikke havde fået oplysninger om den ændrede flyafgang, og at de generelle betingelser ikke var tilstrækkelig klare. Forbrugeren fik derfor erstatning for udgifter til ny billet.

Flyafgang aflyst på grund af flyselskabs konkurs

14. september 2009

Aftalen var indgået med rejsebureauet. Rejsebureauet var derfor erstatningsansvarlig for forbrugerens udgifter til ny hjemrejsebillet, selv om flyselskabet var gået konkurs.

Køb af 20 færgebilletter med udløbsdato

15. juli 2009

Den erhvervsdrivende kunne have krævet betaling for prisstigninger sket efter, at billetterne var udløbet. Da den erhvervsdrivende i stedet afviste at tage imod billetterne, var forbrugeren berettiget til at få pengene tilbage for de 8 ubrugte billetter.

Lejet trappesækkevogn forårsagede skade på trappetrin

26. maj 2009

Det var godtgjort, at den erhvervsdrivende havde givet vejledning om betjening, da forbrugeren havde underskrevet en lejekontrakt med oplysning om, at der var modtaget betjeningsvejledning.

Afslag i pris og erstatning for bortkommen bagage

18. maj 2009

Flyselskabet var ansvarlig for bortkomsten af forbrugerens bagage og måtte betale erstatning i henhold til luft-havnsloven. Forbrugeren fik tillige afslag i prisen pga. lang tids uvished om bagagens bortkomst.

Rejsebureau bundet af den annoncerede pris

13. maj 2009

Prisforbehold var ikke vedtaget. Da den forkerte pris trods forbrugerens reklamation fortsat fremgik af hjemmesiden, var rejsebureauet bundet af den annoncerede pris, selvom købet ikke blev gennemført pga. en teknisk fejl.

Krav om brug af både ud- og hjemrejse på returbillet

13. maj 2009

Vilkår i forretningsbetingelser blev ikke anset for vedtaget, da det var uklart formuleret, bydefuldt og ikke tilstrækkelig begrundet. Forbrugeren var derfor berettiget til at benytte hjemrejsebilletten selv om udrejsebilletten ikke var benyttet.

Manglende udstedelse af flybilletter

13. maj 2009

Rejsebureauet havde fremsendt 2 bekræftelser pr. mail, som gav forbrugeren grund til at tro, at det var tilstrækkelig rejsedokumentation. Forbrugeren fik derfor erstattet sine merudgifter til nye flybilletter.

Forhøjet pris på flybillet var den erhvervsdrivendes fejl

30. april 2009

Den erhvervsdrivende – rejsebureauet - måtte erstatte den efterfølgende prisstigning på de bestilte flybilletter, da stigningen skyldtes, at den erhvervsdrivende ikke havde udstedt billetterne rettidigt.

Mistet flyafgang på grund af for kort tid til transit

30. april 2009

Forbrugeren var uden skyld i mistet flyafgang, da tiden til transit var for kort og den erhvervsdrivende ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst om den korte transittid. Forbrugeren fik erstattet ekstra udgifter på udrejsen.

Manglende oplysning om flyaflysning

30. april 2009

Rejsebureau og flyselskab var solidarisk ansvarlige efter lufthavnsloven for manglende information om aflyst fly. Forbrugeren fik afslag og erstatning for ekstraudgifter.

Forbrugerens ansvar at sikre sig rejsedokumentation

30. april 2009

Rejsebureauet var ikke ansvarlig for forbrugerens manglende papirbillet. Forbrugeren burde selv have kontrolleret, at han havde modtaget alle billetter.

Agentforbehold ikke gyldigt

30. april 2009

Forbrugeren var ikke på en tilstrækkelig tydelig måde blevet oplyst om, at rejsebureauet alene handlede som agent eller formidler af flybilletten. Rejsebureauet måtte derfor erstatte udgifter i forbindelse med aflysning og forsinkelse.

Uberettiget opkrævning af kontrolafgift

19. december 2007

Forbrugeren blev fritaget for betaling af kontrolafgift, da det ikke fremgik tilstrækkelig tydeligt, at hver passager som minimum skal købe billet til 2 zoner uanset rejsens længde - ligesom kontrolafgiftens størrelse ikke var oplyst tilstrækkeligt klart.

Skade forvoldt under flytning af indbo

12. december 2006

En forbruger havde krav på erstatning for udgifterne til reparation af bordet eller for værdiforringelsen. Flyttefirmaet havde ikke krav på at forsøge at udbedre skaden.

Prisstigning på klippekort

12. december 2006

Et rederi kunne ikke kræve betaling af et oliepristillæg, når der forud for indførelsen af tillægget var indgået en ubetinget aftale om transport til en bestemt pris.

Betaling for indfortoldning af gods

05. december 2005

Speditør havde ikke kontaktet forbrugeren inden indfortoldning og fortabte derfor retten til at kræve betaling.

Transportør ansvarlig for at flyttegods bortkom under transport til Spanien

01. juli 2004

En forbruger fik sit indbo transporteret særlig billigt og uden forsikring – erstatning for en bortkommet pc blev derfor nedsat. CMR-loven gjaldt ikke for transport af flyttegods.

Udførelse af ydelse til fast pris

31. december 2002

En erhvervsdrivende er som udgangspunkt bundet af et tilbud om udførelse af en ydelse for en fast pris. Der kan dog være særlige forhold, som den erhvervsdrivende ikke burde have taget i betragtning, og som han kan påberåbe sig som svigtende forudsætninger for den givne pris. I vurderingen skal der lægges vægt på, hvad en fornuftig, faglig kompetent erhvervsdrivende inden for branchen på aftaletidspunktet ville have taget i betragtning.

Flytteskader på indbo

31. december 2002

Flytteskader på indbo. Reklamationsbetingelserne i flyttefirmaets almindelige betingelser vedrørende møbeltransport og opbevaring tilsidesat jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36.

Prisstigning efter aftalens indgåelse

31. december 2002

Flytning og opbevaring. Prisstigning efter aftalens indgåelse. Urimelig fremgangsmåde tilsidesat efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36.

Beskadigelse af kommode under flytning

31. december 2001

Påtegningen »Afsendt på Afs. regning og risiko« indebar alene, at afsenderen har påtaget sig at betale udgifterne ved transporten samt bære risikoen for hændelige skader. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at kræve gebyr for forgæves udbringning af flyttegodset, da dette ikke var aftalt.

Sag kunne ikke overgives til inkasso

31. december 1997

En sag kunne ikke overgives til inkasso, når sagen allerede verserede ved Forbrugerklagenævnet. Flyttemanden kunne endvidere ikke fordoble prisen i forhold til et prisoverslag.