Køb af tilretning af brudekjole blev ikke anset som forbrugerkøb

20. september 2017

Forbrugeren fik den 16. juni 2016 tilrettet sin brudekjole hos den erhvervsdrivende efter en henvisning fra forbrugerens moster. Forbrugeren anførte efterfølgende, at den erhvervsdrivendes tilretning af brudekjolen var mangelfuld. Den erhvervsdrivende afviste kravet og anførte, at der ikke er tale om et forbrugerkøb.

Fejlagtig prisangivelse på nettet

16. november 2016

Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning for seks ødelagte skjorter, da den erhvervsdrivende ikke havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med en brand i et vaskeri. 

Fejlagtig prisangivelse på nettet

20. februar 2015

Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole

20. februar 2015

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole, selvom den erhvervsdrivende tog imod kjolen uden forbehold ved returneringen, da forbrugeren havde taget kjolen i brug.

Det måtte anses for almindelig kendt, at rævepels fælder

20. februar 2015

Forbrugerens rævepels fældede imidlertid så meget, at der var tale om en mangel. Manglen var uvæsentlig, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

27. januar 2015

Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

Et hul opstået i en handske efter ca. 23 måneder udgjorde en mangel

17. december 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af et par handsker, idet et hul i den ene handske udgjorde en mangel, og da manglen var væsentlig. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af handskerne.

Almindelig kendt, at kaninpels fælder

11. juli 2014

Kaninpelsen fælder ikke mere end forventeligt, og det er almindelig kendt, at kaninpels fælder mere end andre typer pels.

Hvid- og gennemslidninger på Canada Goose-jakke var større, end hvad man normalt måtte forvente af en jakke af denne type i forhold til pris og alder

07. juli 2014

Forbrugeren havde ret til at hæve købet af en Canada Goose jakke, fordi jakken efter rensebehandling havde hvid- og gennemslidninger, som skyldtes materialefejl. Forbrugeren kunne ikke gøre krav gældende mod renseren.

Køb af cowboybukser med "slidt look"

24. oktober 2013

Det var almindelig kendt, at slideffekter ville udvikle sig ved almindelig brug og vask. Det var ikke en mangel, at den er-hvervsdrivende ikke havde oplyst forbrugeren herom

Kaninpelsvest fældede ikke for meget

28. april 2011

Forbrugeren kunne ikke hæve købet, da vesten ikke fældede mere, end hvad normalt kan forvente

Selskabskjole med plastperlebesætning ødelagt efter rens

18. april 2011

Renseren burde ikke have renset kjolen, selvom kjolens renholdelsesanvisning angav rens uden forbehold

Læderarmbånd blev slidt ved almindelig brug

11. marts 2011

Armbåndet blev anset for mangelfuldt, da det ikke kunne bruges sammen med det tilkøbte vedhæng, uden at lædersnoren blev slidt i stykker

Tilretning af selskabskjole

25. marts 2010

Forbrugeren fik ikke medhold i, at prisen for tilretningen af en selskabskjole var urimelig høj.

Tilretning af selskabskjole og brudekjole

25. marts 2010

Forbrugeren fik ikke medhold i, at prisen for tilretningen af en selskabskjole og en brudekjole var urimelig høj.

Pelsjakke kunne ikke ombyttes

05. februar 2009

Den erhvervsdrivende kunne ikke afværge forbrugerens krav om ophævelse ved at tilbyde omlevering, da omlevering med en identisk pelsjakke var umulig.

Cowboybukser smittede af på sofa

30. august 2007

Cowboybukserne var behæftet med en mangel. Sælgeren hæftede tillige for skader forårsaget af afsmitning, fordi afsmitningen kunne bebrejdes producenten af bukserne.

Ikke erstatning for prisdifference ved ophævelse af køb af udsalgsvare

19. december 2006

En forbruger, der havde købt en habit til nedsat pris, havde, da handlen gik tilbage, ikke ret til erstatning for prisforskellen mellem den oprindeligt købte habit og et senere erstatningskøb, idet habitten havde været den sidste i forretningen (species).

Forsinket levering af brudekjole

08. oktober 2006

En forbruger kunne hæve købet af en brudekjole, da en tilfredsstillende tilretning af brudekjolen ikke, som aftalt, var foretaget fem dage før brylluppet.

Politisk forening anset som erhvervsdrivende

15. februar 2006

En politisk forening bestilte T-shirts m.m. med en påtrykt tekst, der gik af i vask. Da købet var sket med henblik på videresalg, kunne foreningen ikke anses for at være en forbruger.

Annullation af køb af brudekjole

05. oktober 2005

Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at kjolen var forsøgt solgt til anden side, var forbrugeren berettiget til at få depositummet delvist tilbage. Tabsbegrænsningspligt.

Jakke tilsmudset under færgeoverfart

05. oktober 2005

Rederi var ikke ansvarlig for olietilsmudsning af jakke.

Køb af brudekjole annulleret

20. juni 2005

Forbrugeren var erstatningsansvarlig for den erhvervsdrivendes tab som følge af, at forbrugeren annullerede købet af en brudekjole.

Læderfrakke kunne ikke renholdes

21. april 2005

Sælgeren burde udtrykkeligt have oplyst køberen om, at frakken ikke kunne renses og dermed vedligeholdes. Renseren var erstatningsansvarlig, da frakken var blevet renset i strid med renholdelsesanvisningen.

Tysk vaskeanvisning i et par uldbukser

24. februar 2005

Vaskeanvisning angav ved et symbol, at bukserne tålte vask på 30 grader med mindre mekanisk bearbejdning, mens det på tysk var anført, at de skulle vaskes på uldprogram. Bukserne ansås for mangelfulde, da de ikke tålte vask på 30 grader.

Tøj beskadiget ved rensning

13. oktober 2004

Renseren var erstatningsansvarlig, selvom skaden skyldtes, at en jakke, der blev renset i overensstemmelse med renseanvisningen, smittede af på forbrugerens tøj.

Skindjakkes kanter ødelagt ved rensning

05. oktober 2004

Renseren burde have oplyst forbrugeren om risikoen for at kanterne, hvis de var af plast, ikke tålte en rensebehandling. Erstatningsansvar.

Erstatning for brudekjole ødelagt i rensning

20. maj 2004

En brudekjole blev ødelagt i forbindelse med rensning. Erstatningen blev fastsat til 2.000 kr. under hensyn til, at kjolen, der havde kostet 15.000 kr., havde været brugt til sit væsentligste formål, og at den ved indleveringen til rensning havde en tilsmudsning, der ikke lod sig fjerne på tilfredsstillende måde ved rens.

Rulamsfrakke ødelagt ved rensning

31. december 2003

Rulamsfrakke ødelagt ved rensning. Erstatning blev fastsat til et beløb, der lå over den pris forbrugeren havde betalt for frakken, da den blev købt.

Bortkommet tilgodebevis forpligtede ikke erhvervsdrivende

31. december 2003

Da et tilgodebevis var bortkommet i forbrugerens varetægt, var den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at udbetale værdien heraf.

Forbrugers tøj blev væk i posten

31. december 2003

En forbrugers tøj blev væk i posten, da sælgeren returnerede det i forbindelse med afhjælpning. Sælgeren havde ikke godtgjort, at bortkomsten skyldtes omstændigheder, der ikke kunne bebrejdes ham.

Jakken var mangelfuld, da vaskeanvisningen var misvisende

31. december 2003

Køb af jakke som krympede, fordi den ikke kunne tåle at blive vasket. Jakken ansås for mangelfuld, da vaskeanvisningen var misvisende.

Cardigan beskadiget efter vask

31. december 2002

En cardigan var blevet beskadiget efter vask inden for den første måned efter købet. Den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen for, at skaden skyldtes forhold, som var til stede ved leveringen, og nævnet fandt på den baggrund, at cardiganen var mangelfuld, jf. købelovens § 77a, stk. 3, sammenholdt med § 76, stk. 1, nr. 4. Forbrugeren kunne derfor hæve købet.

Mangelfuld rensning af en del af et sæt

31. december 2002

Mangelfuld rensning af en del af et sæt med nederdel og top gav erstatning for hele sættet.

Ophævelse af køb 5 år efter levering

31. december 2002

En forbruger kunne hæve købet af en minkpels 5 år efter leveringen, idet forbrugeren indenfor 1-års fristen og senere havde reklameret over utilstrækkelige og ufagmæssigt udførte syninger, som den erhvervsdrivende ikke formåede at afhjælpe inden rimelig tid. Ikke fradrag for brug.

Afbestilling af leje af en brudekjole

Da afbestilling var sket med passende varsel og fyldestgørende grund, var forbrugeren ikke forpligtet til at betale det fulde vederlag. Tabsbegrænsningspligt.