Forbrugeren kunne ikke kræve friholdelse for betaling af teknikerregning

24. juni 2016

Forbrugeren var inden teknikerbesøget gjort bekendt med, at han ville blive pålagt at betale for besøget, såfremt der ikke kunne konstateres fejl ved den erhvervsdrivendes ydelse.

Køb af spolebåndoptager var ikke et forbrugerkøb

29. april 2015

En klage over køb af en spolebåndoptager købt på Den Blå Avis, var ikke et forbrugerkøb. Nævnet lagde bl.a. vægt på at sælger ikke var CVR-registreret eller momsregistreret og at der ikke blev udstedt en faktura.

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker

20. februar 2015

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker købt på den erhvervsdrivendes hjemmeside, selvom forbrugeren havde anvendt ordlyden ”afbestille” i sin e-mail til den erhvervsdrivende. 

Tordenfluer i et fjernsyn var en mangel

17. december 2014

Et fjernsyn blev anset for mangelfuldt, idet forseglingen mellem fjernsynets frontglas og LCD-panel ikke var tæt, hvilket medførte, at der kom tordenfluer ind på fjernsynets skærm.

Tv var ikke kompatibelt med forbrugers tv-udbyder

29. november 2013

Den erhvervsdrivende havde ikke forsømt sin oplysningspligt, da denne ikke på købstidspunktet var bekendt med, at tv’et havde eller ville få kompatibilitetsproblemer

Dom Højesteret 29. november 2013

29. november 2013

Højesteret har i dag givet en forbruger medhold i, at der var en oplysningspligt i en sag om køb af fladskærms-tv før overgangen til digitalt tv-signal. Forbrugerklagenævnet genoptager herefter behandlingen af 90 klagesager, som har afventet Højesterets dom.

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

30. oktober 2013

Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da varen var fundet via en prisportal, prisen var ekstraordinært lav i forhold til de øvrige udbyderes priser og var ikke angivet som en kampagnepris eller lignende

Antenneforening var erhvervsdrivende

14. maj 2012

Der var indgået en forbrugeraftale, da foreningen havde et professionelt set up, og formålet bl.a. var at drive forretning på erhvervsmæssige vilkår. Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle klagen

Prisstigning

14. maj 2012

Fremlæggelse af et autogeneret brev var tilstrækkeligt til at bevise, at brevet var blevet afsendt. Det var bevist, at forbrugeren havde modtaget oplysning om prisstigningen  

Prisfejl ved bestilling af TV på internettet

30. marts 2012

Den erhvervsdrivende var ikke bundet af aftalen, da forbrugeren indså eller burde have indset, at der var tale om en fejl

Dom Østre Landsret 27. marts 2012

27. marts 2012

Østre Landsret har i dag afsagt dom i en sag om køb af fladskærms-tv før overgangen til det digitale tv-signal. Sagen er principiel og har betydning for en række sager i Forbrugerklagenævnet. 

Køb af tv med DVB-T MPEG2 i september 2009

22. december 2011

Den erhvervsdrivende burde ved købet i september 2009 have oplyst forbrugeren om, at tv’et med DVB-T MPEG2 ikke kunne modtage digitale kanaler via forbrugerens antenneforening. På grund af tidspunktet for købet kunne forbrugeren hæve købet. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via en antenneforening.

Køb af tv med DVB-T MPEG2 i januar 2009

22. december 2011

Den erhvervsdrivende burde ved købet i januar 2009 have oplyst forbrugeren om, at tv’et med DVB-T MPEG2 ikke kunne modtage digitale kanaler via forbrugerens antenneforening. På grund af prisen på tv’et kunne forbrugeren hæve købet. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via en antenneforening

Køb af tv til tv-modtagelse via bredbånd

22. december 2011

Der var ikke en fælles standard for tv-signaler udsendt via bredbånd, som der var ved DVB standarderne. Kravene til at modtage tv via bredbånd afhang derfor af, hvilket format tv-udbyderen anvendte. Den erhvervsdrivende havde på den baggrund ikke en oplysningspligt, og forbrugeren fik ikke medhold i sit krav. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via bredbånd.

Køb af tv uden DVB-S/S2 modtager til parabol

22. december 2011

Den erhvervsdrivende burde ved købet i 2009 have oplyst forbrugeren om, at tv’et med DVB-T MPEG2 ikke kunne modtage alle digitale kanaler, herunder de gratis kanaler, via forbrugerens parabol. Forbrugeren var på den baggrund og under henvisning til tv’et pris berettiget til at ophæve købet. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via parabol.

Tv bortskaffet under reparation

21. december 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at forbrugeren var blevet underrettet om bortskaffelsen af tv’et. Som følge heraf anså nævnet reparationen for mangelfuld, og den erhvervsdrivende var ikke berettiget til vederlag for det udførte arbejde.

Køb af harddiskoptager uden digital modtager

27. oktober 2011

Den erhvervsdrivende burde have vidst, at fremtidens tv-signal var digitalt. Derfor burde den erhvervsdrivende ved købet i 2010 have oplyst forbrugeren om, at harddiskoptageren var analog, og den ikke kunne bruges til at optage fra digitale tv-kanaler. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet.

Tegning af TV tillægsabonnement ændrede opsigelsesvarslet for hovedabonnementet

22. september 2011

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til ensidigt at ændre opsigelsesvarslet for hovedabonnementet. Vilkårene for opsigelse af tillægsabonnementet var uklare, og forbrugeren var derfor berettiget til at opsige begge abonnementer med 3 måneders varsel.

Køb af Full HD tv

05. september 2011

Da forbrugeren købte et tv i sommeren 2008, lagde hun vægt på, at tv’et var et Full HD tv og ikke kun HD Ready. Da det på købstidspunktet ikke var almindelig kendt, at betegnelsen Full HD alene relaterede sig til skærmopløsningen, havde forbrugeren en berettiget forventning om, at tv’et kunne modtage kanaler i HD uden tilslutning af en ekstern modta-gerboks. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet.

Køb af tv uden digital modtager

05. september 2011

Den erhvervsdrivende burde have vidst, at fremtidens tv-signal var digitalt. Derfor burde den erhvervsdrivende ved købet i 2008 have oplyst forbrugeren om, at tv’et var analogt, og at forbrugeren kun kunne se digitalt tv ved at tilslutte en ekstern modtagerboks. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet.

Køb af satellitboks med tv-abonnement

28. oktober 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst tydeligt, at satellitboksen kun kunne anvendes med et abonnement hos den erhvervsdrivende. Satellitboksen blev derfor anset for mangelfuld.

Fortrydelse af køb af tv reserveret på den erhvervsdrivendes hjemmeside

29. september 2010

En aftalt fortrydelsesret blev fortolket i lyset af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Den erhvervsdrivende kunne derfor ikke betinge den aftalte fortrydelsesret af, at varen ikke var taget i brug.

Køb af tv uden DVB-C modtager – forbrugeren havde krav på et afslag i prisen

08. september 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at tv’et ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv. Forbrugeren kunne få et afslag i prisen på 500 kr. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via kabel-tv.

Køb af tv uden DVB-C modtager til ca. 7.000 kr.

08. september 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at tv’et ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv. På grund af tv’ets pris kunne forbrugeren hæve købet. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via kabel-tv.

Køb af tv uden DVB-C modtager

08. september 2010

Ved køb af et tv den 22. august 2008 burde den erhvervsdrivende ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv. Da forbrugeren modtog sit tv-signal via kabel-tv, burde den erhvervsdrivende heller ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4 via egen antenne. Forbrugeren fik ikke medhold i sit krav om erstatning for udgiften til leje af en DVB-C MPEG4 modtager. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via kabel-tv.

Køb af tv uden DVB-C MPEG4 modtager – forbrugeren havde krav på et afslag i prisen

08. september 2010

Den erhvervsdrivende skulle oplyse forbrugeren om, at tv’et ikke kunne modtage alle digitale tv-kanaler via kabel-tv, da tv’et ikke kunne modtage kanaler i HD. Da den erhvervsdrivende ikke kunne bevise, at den erhvervsdrivende havde gjort dette, kunne forbrugeren få et afslag i prisen på 500 kr. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via kabel-tv.

Køb af tv uden DVB-C MPEG4 modtager

08. september 2010

Ved køb af et tv den 7. marts 2008 burde den erhvervsdrivende ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage alle digitale tv-kanaler via kabel-tv, da tv’et ikke kunne modtage kanaler i HD. Da forbrugerne i forbindelse med købet havde meddelt den erhvervsdrivende, at de modtog deres tv-signal via kabel-tv, burde den erhvervsdrivende heller ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4 via egen antenne. Forbrugerne fik ikke medhold i deres krav om tilbagebetaling af købesummen. Afgørelsen vedrører forbrugere, der modtog deres tv-signal via kabel-tv.

Køb af MPEG2 tv – forbrugeren havde krav på et afslag i prisen

12. maj 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at fjernsynet ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4. Forbrugeren kunne som krævet få et afslag i prisen. Afgørelsen handler om en forbruger, der modtog signal via egen antenne.

Køb af MPEG2 tv i oktober 2008

12. maj 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at fjernsynet ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4. På grund af tidspunktet for købet kunne forbrugeren hæve købet. Afgørelsen handler om en forbruger, der modtog signal via egen antenne.

Køb af MPEG2 tv til ca. 10.000 kr.

12. maj 2010

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at fjernsynet ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4. På grund af fjernsynets pris kunne forbrugeren hæve købet. Afgørelsen handler om en forbruger, der modtog signal via egen antenne.

Ombytning med fjernsyn der havde været solgt før

12. januar 2010

Det påhvilede den erhvervsdrivende at bevise, at fjernsynet forud for ombytningen alene havde været udleveret til en anden kunde som havde udnyttet sin fortrydelsesret.

Tilbud om ombytning med en nyere model

07. oktober 2009

Den erhvervsdrivende tilbød omlevering med en nyere model. Da modellen ikke stemte overens med det aftalte, var det ikke korrekt omlevering.

Tilbud om ombytning med en nyere model

07. oktober 2009

Den erhvervsdrivende tilbød omlevering med en nyere model. Da modellen ikke stemte overens med det aftalte, var det ikke korrekt omlevering.

Køb af fjernsyn

29. juni 2009

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at fjernsynet kun kunne modtage kanaler udsendt i standarden MPEG-2. Fjernsynet blev anset for mangelfuldt. Afgørelsen handler om en forbruger, der modtog signal via egen antenne.

Mangelfuldt fjernsyn transportskadet under reklamationsforløb

31. marts 2009

Da den erhvervsdrivende afviste at undersøge fjernsynet, var der ikke sket afhjælpning inden rimelig tid, og forbrugeren kunne trods transportskaden hæve købet, da skaden var hændelig. Da transportøren havde accepteret forbrugerens indpakning var han også ansvarlig.

Køb af fjernsyn via telefonen

19. december 2007

En købsaftale, der blev indgået med en erhvervsdrivende via telefonen på baggrund af en annonce i ”Den Blå Avis” blev anset for en fjernsalgsaftale.

Tilbud om ombytning med nyere model

16. februar 2007

Den erhvervsdrivende tilbød omlevering med en nyere model dvd-afspiller. Da den nye model ikke stemte overens med det aftalte, var det ikke korrekt omlevering.

Mp3-afspiller holdt op med at virke efter 18 måneder

13. januar 2007

Selvom det ikke var muligt at fastslå den præcise fejlårsag, fandt nævnet det efter omstændighederne tilstrækkeligt godtgjort, at den manglende funktion skyldtes en oprindelig fejl.

Aftale om køb indgået i hjemmet

03. november 2006

En ældre dame bestilte reparation af et fjernsyn. Da reparatøren indfandt sig hos forbrugeren med det for-mål at sælge et andet tv, var henvendelsen uanmodet og dermed var aftalen ugyldig.

Salg til medarbejder var forbrugerkøb

30. juni 2006

En medarbejder købte et tv til indkøbspris af sin arbejdsgiver, der solgte el-apparater en gros. Varen var til privat brug, og salget var sket som led i den erhvervsdrivendes erhverv. Der var derfor tale om et forbrugerkøb.

Uopsigelig aftale kunne ikke ændres til skade for forbrugeren

31. maj 2006

En abonnementsaftale kunne ifølge vilkårene ikke opsiges af udbyderen. Udbyderen var derfor bundet af en prisreguleringsklausul, som indgik i aftalen.

Fortolkning af prisgaranti

29. september 2005

Metro blev anset for at være ”en konkurrent” til en stor detailhandelskæde.

Stor stigning i prisen for kabel tv

25. november 2004

TDC Kabel TV kunne hæve prisen til den normale listepris, selv om forbrugeren i 1989 havde betalt en merpris for tilslutningen.

Aftale om formidling af køb af musikanlæg

22. juli 2004

Formidlingsaftale blev betragtet som en fuldmagt til på forbrugerens vegne at købe et anlæg til den aftalte pris. Forbrugeren havde krav på erstatning ved manglende levering til den lovede pris.

Fortrydelsesfristen ved fjernsalg

07. juli 2004

Fortrydelsesfristen ved fjernsalg beregnes som 14 hele dage efter den dag, hvor forbrugeren fik varen i hænde, eller efter den dag, hvor forbrugeren på et varigt medium modtog oplysning om bl.a. fortrydelsesretten.

Erstatning for TV som sælger kasserede

08. juni 2004

En forbruger havde købt et fjernsyn som en demonstrationsmodel til en meget fordelagtig pris. Da fjernsynet kort tid efter købet hørte op med at fungere, kasserede den erhvervsdrivende uden aftale med forbrugeren fjernsynet og ville tilbagebetale købesummen. Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at afhjælpning ville påføre ham uforholdsmæssige omkostninger set i forhold til en anden beføjelse. Forbrugeren fik erstatning svarende til, hvad prisen for en tilsvarende demonstrationsmodel måtte antages at være.

Sælger ikke mellemmand

08. juni 2004

Den, som har optrådt som mellemmand ved indgåelsen af en aftale, og som vil gøre gældende, at aftalen ikke er indgået på egne, men på en tredjemands vegne, har be-visbyrden herfor. Aftalen blev anset for indgået mellem forbrugeren og mellemmanden selv.

Lejeaftale var ikke kamufleret kreditkøb

12. maj 2004

En lejeaftale blev ikke anset som et kreditkøb, selvom der var givet en køberet, idet forbrugeren ved aftalens indgåelse primært havde lagt vægt på at leje de omhandlede apparater. Forbrugeren kunne således ikke kræve lejebeløb, som han havde betalt, før han gjorde køberetten gældende, tilbage.

Lejeaftale var reelt et kreditkøb

12. maj 2004

En forbrugers leje af tv og video blev anset for reelt at være et kreditkøb. Det forhold, at forbrugeren først rettede henvendelse til den erhvervsdrivende ca. 15 måneder efter den aftalte købsrets udløb, kunne ikke føre til et andet resultat.

Betaling for fejlfindning

31. december 2003

Vil en erhvervsdrivende i en garantiperiode kræve betaling for forgæves fejlfinding, må han godtgøre, at det kan bebrejdes kunden, at denne uden grund har indleveret salgsgenstanden til reparation, ligesom det må kræves, at den erhvervsdrivende på forhånd har sikret sig, at kunden er bekendt med, at han risikerer at skulle betale et nærmere angivet beløb, og at kunden har accepteret dette.

Afvikling af lejeaftale

31. december 2003

Opgørelse af parternes mellemværende efter kreditaftalelovens § 39 i lejeaftale med forkøbsret, hvor sælgeren havde taget genstandene omfattet af kontrakten tilbage.

Prisnedslag ved forkert prisoplysning

31. december 2003

Urigtige oplysninger om førprisen for et fjernsyn berettigede køberne til et prisafslag.

Tilbud om kabel-tv

31. december 2002

Et tilbud om tilslutning af kabel-tv, som blev sendt til husstandene i et bestemt boligområde, forpligtede ikke den erhvervsdrivende til at udføre det planlagte projekt, der viste sig at være økonomisk uholdbart. En forbruger, der havde accepteret tilbuddet, havde ikke krav på erstatning, fordi han ikke havde lidt et økonomisk tab.

Kreditkøb med ejendomsforbehold

31. december 2002

Forbrugerklagenævnet statuerede, at forbrugerens leje af tv reelt var kreditkøb med ejendomsforbehold, og at nævnets afgørelse ikke var i uoverensstemmelse med Østre Landsrets afgørelse B-1236-01.

Lejeaftaler med køberet

31. december 2002

Forbrugerklagenævnets afgørelse i sag vedrørende passivitet og forældelse af kravet om tilbagebetaling i lejeaftaler med køberet.

Køb med tilbagebetalingsgaranti

31. december 2002

En række butikskæder gennemførte i sommeren 1991en kampagne, som garanterede forbrugerne, at de 10 år efter køb af visse varer ville få købesummen tilbagebetalt, uden at varen skulle leveres tilbage. Ordningen, der primært vedrørte hvidevarer og radio/tv-udstyr, blev markedsført i butikker og annoncer, såvel i dagspressen som i tilbudsaviser.

Vilkårene for opsigelse af et "Viasat Guld" abonnement

31. december 2002

Forbrugerklagenævnet har siden sommeren 2002 modtaget omkring 400 klager over Viasat A/S, som udbyder satellit-tv abonnementer. Forbrugerne havde året forinden accepteret et kampagnetilbud, hvorefter Viasat leverede digitalt satellitudstyr vederlagsfrit eller til en meget fordelagtig pris. En betingelse for at få det digitale udstyr var imidlertid, at forbrugerne skulle tegne et "guld abonnement", der var bindende i 12 måneder.  

TV uden MPEG4

Hvis man som forbruger køber et Full HD tv, har man en berettiget forventning om, at tv’et kan modtage kanaler i HD uden tilslutning af en ekstern modtagerboks, idet det ikke kan anses som almindelig kendt, at betegnelsen Full HD alene relaterer sig til skærmopløsningen.