AFGØRELSER - MØBLER OG BOLIGUDSTYR

Forbrugeren kunne hæve køb, da sovesofa var af et andet materiale end aftalt

05. december 2016

Forbrugeren krævede at hæve købet af en sovesofa, da hun i forbindelse med købet blev oplyst om, at kvaliteten ikke var 100 % syntetisk. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at det var en udstillingsmodel, der var købt som beset.

Boligforening kunne ikke anses som værende erhvervsdrivende

23. november 2016

En boligforening kunne ikke anses som erhvervsdrivende i forbrugerklagelovens forstand, da de ikke havde handlet som led i deres erhverv. Forbrugerklagenævnet havde dog ikke kompetence til at behandle sagen, da prisen på købet af stole, borde og ophængsbeslag blev anset som et samlet køb og dermed oversteg grænsen på 100.000 kr.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

30. marts 2015

Klage over ridser på en glasbordplade blev afvist af sekretariatet, da ridserne var fremkommet ved almindelig brug, og da det er almindelig kendt, at glasborde bliver ridset ved almindelig brug.

Afslag i købesummen for lagner, som ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand

17. december 2014

Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at ombytningsretten alene var begrænset til ombytning af madrassens indlæg, var forbrugeren berettiget til at hæve købet af madrasserne.

Dealsite var ikke ansvarlig for fejl ved rensning af sofa

22. april 2014

Det var bevist, at dealsitet ikke havde indgået aftalen på egne vegne, idet formuleringen af dealen klart og tydeligt gav forbrugeren det indtryk, at aftalen blev indgået med renseriet .

Forhøjet pris krævede forbrugerens accept

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivende havde pligt til at oplyse forbrugeren om, at det bestilte arbejde blev dyrere end anslået i prisoverslaget. Forbrugeren blev fritaget for yderligere betaling

Køb af læderbetrukket sofa

29. november 2012

En lædersofas visuelt ændrede udtryk i forhold til den foreviste stofbetrukne sofa lå ikke ud over, hvad man som forbruger måtte forvente. Sofaen var derfor ikke mangelfuld

Køb af sofa

06. februar 2012

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at vedligeholdelse af sofaen var forbundet med et ikke ubetydeligt stykke arbejde. Forbrugeren kunne hæve købet.

Glasbord kollapsede og ødelagde trægulv

30. november 2011

Den erhvervsdrivende blev erstatningsansvarlig efter produktansvarsloven, da glasbordets defekt var skyld i skaderne på forbrugerens trægulv.

Stole solgt via telefon var et fjernsalg

30. november 2011

Købet var indgået ved brug af fjernkommunikation. Der var derfor tale om et fjernsalg, og forbrugeren var berettiget til at fortryde købet.

Lædersofa falmet på grund af påvirkning fra sollys og varme

28. september 2011

Det påhvilede ikke den erhvervsdrivende i forbindelse med købet at oplyse forbrugeren om, at læder kan falme ved påvirkning af sollys og varme.

Bortskaffelse af forbrugerens tv-møbel

26. november 2010

Den erhvervsdrivende havde pligt til at passe på en forbrugers vare, og var ikke berettiget til at smide et tv-møbel ud, fordi forbrugeren ikke havde afhentet det inden for en 14 dages frist.

Lamper købt online viste sig at have en forkert farve

14. oktober 2010

De satinfarvede lamper blev anset for mangelfulde, da forbrugeren havde en berettiget forventning om, at lamperne var sorte/antracitgrå.

Forbruger havde to ugers fortrydelsesret ved onlinekøb, selvom varen var betalt i butikken

16. september 2010

Er en aftale om køb indgået via den erhvervsdrivendes hjemmeside, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret, uanset om forbrugeren efterfølgende afhenter og betaler varen på den erhvervsdrivendes forretningssted.

Sælger havde ikke pligt til at oplyse om risiko for misfarvning af hvid sofa

02. juni 2010

Det må anses for alment kendt, at der ved almindelig brug af en lys sofa vil forekomme afsmitning og rynkning. Det påhvilede derfor ikke den erhvervsdrivende at oplyse om dette ved købet.

Dragkiste fra cirka 1880 var en antikvitet

07. oktober 2009

Forbrugerklagenævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over en 128 år gammel dragkiste, da den blev anset som en antikvitet.

Tvivl om møbler var blevet udleveret

20. august 2009

Forbrugeren bestred, at møblerne var blevet udleveret. Den erhvervsdrivende overholdte ikke egne procedurer for udlevering af varer, og kunne ikke bevise udleveringen. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen retur.

Urtepotteskjulere var ikke vandtætte og forårsagede skjolder på trægulv

26. maj 2009

Urtepotteskjulere af rødler var ikke mangelfulde, da forbrugeren ikke havde en berettiget forventning om, at de var vandtætte.

Sofaerne mistede farve ved brug

26. maj 2009

Det påhvilede den erhvervsdrivende at oplyse, at sofaerne ved almindelig brug ville miste farve, da læderet ikke var gennemfarvet.

Manglende vejledning ved køb af hot tub

30. april 2009

Da det ikke er almindeligt kendt, at træ kan misfarve vand, påhvilede det den erhvervsdrivende at oplyse forbrugeren herom ved købets indgåelse.

Terrassevarmer annonceret på internettet

30. april 2009

En annonce på internettet uden en købsfunktion var en opfordring til at gøre tilbud og derfor ikke bindende for den erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne derfor ikke støtte ret på annoncen.

Køb af bord i teaktræ

31. marts 2009

Der var ikke tale om en fejl ved bordet, at der blev yderligere farveforskel på bordpladen efter forbrugerens oliebehandling, og derfor var bordet ikke mangelfuldt.

Krukker rustede

25. marts 2009

At krukkerne rustede var en så væsentlig oplysning, at den erhvervsdrivende burde have oplyst om dette inden købet, og forbrugeren kunne derfor hæve købet

Fejlagtig prisangivelse på nettet

11. marts 2009

Sælgeren havde ikke bevist, at køberen var i ond tro ved bestillingen, og aftalen var derfor bindende. Hvis sælgeren ikke kunne levere det bestilte, skulle sælgeren betale erstatning svarende til forskellen mellem den aftalte pris og prisen på aftaletidspunktet.

Køb af madrasser med 60 dages ombytningsret

05. februar 2009

Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at ombytningsretten alene var begrænset til ombytning af madrassens indlæg, var forbrugeren berettiget til at hæve købet af madrasserne.

Forbrugerklagenævnet kunne behandle en klage over solgardiner

05. februar 2009

Fortolkning af bekendtgørelse om forbrugerklager medførte, at Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over solgardiner.

Sofasæt og sofabord blev ikke anset for et samlet køb

29. februar 2008

Klageren kunne pga. mangler ophæve købet af et sofasæt, men kunne ikke også kræve købet af sofabordet ophævet, da der ikke var tilstrækkelig designmæssig sammenhæng.

Køb af individuelt tilpasset stol

20. december 2007

Uanset at stolen var fremstillet på baggrund af forbrugerens ønsker, fandt nævnet, at stolen var mangelfuld, da den ikke passede forbrugeren i sædehøjde, -vinkel og -dybde.

Hævekrav fortabt ved passivitet

15. december 2007

Sofa med alcantarastof fnuldrede uacceptabelt. Ved først at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet 2 år efter at den erhvervsdrivende havde afvist kravet, mistede forbrugeren retten til at gøre kravet gældende.

Hævekrav for sofa med alcantarastof tabt ved passivitet

15. december 2007

En forbruger var afskåret fra at gøre købelovens mangelsbeføjelser gældende over for en erhvervsdrivende, da forbrugeren ikke havde fulgt behørigt op på reklamationen.

Lædersofas dækfarve blev slidt af

09. august 2007

En sofa blev anset for mangelfuld, da sælgeren ikke ved købet havde oplyst, at dækfarven blev slidt af ved almindelig brug.

Transport af vare ved ombytning

25. juni 2007

Kort tid efter leveringen af et spisebord viste det sig, at tillægspladen var skæv og skulle ombyttes. Da den erhvervsdrivende ikke leverede en ny tillægsplade på forbrugerens bopæl, kunne købet hæves.

Fortrydelse af køb af persienner

16. februar 2007

En aftale om køb af persienner var ikke et bestillingskøb i forbrugeraftalelovens forstand, idet persiennerne var bestilt til en bestemt type vindue og derfor ikke skulle tilpasses forbrugerens individuelle behov.

Sofa beskadiget under opbevaring, 2004

16. februar 2007

En ansvarsbegrænsning i nogle standardvilkår, optrykt på bagsiden af opbevaringsbeviset, kunne ikke anses for aftalt. En tidligere og en ny ejer hæftede for kravet på erstatning, der blev fastsat til sofaens værdi forud for beskadigelsestidspunktet.

Møbler beskadiget under flytning

21. december 2006

Forbrugeren havde krav på erstatning, selvom han selv havde været med til at bære de beskadigede møbler op til 1. sal.

En sofa kunne ikke leveres, da opgangen var for smal

19. december 2006

Det var sælgerens risiko, at sofaen ikke kunne leveres. Forbrugeren var berettiget til at få erstattet omkostninger til leje af en lift. Fortolkning af aftalevilkår.

Køb af 2 Arne Jacobsen 7’er stole på internetauktion

12. december 2006

Det påhvilede den erhvervsdrivende at oplyse, at stolenes rygge var knækket, og at stolene derfor var farlige at benytte. Denne oplysningspligt var ikke opfyldt, blot fordi det var anført, at stolene ”fremstår med blød ryg”.

Ikke fortrydelsesret vedrørende køb af stole

27. november 2006

En forbruger bestilte telefonisk på baggrund af en annonce to stole. Forbrugeren kunne ikke fortryde købet, da der ikke var tale om et fjernsalg.

Køb af brugte stole på internetauktion

07. september 2006

Da stolene havde defekter, der lå ud over almindelig brugs- og aldersslitage, blev stolene anset for mangelfulde. Auktionshuset kunne ikke afværge forbrugerens krav om et afslag ved at tilbyde ophævelse.

Skænk smittede af på gulv

31. maj 2006

Sælgeren hæftede for skader forårsaget af afsmitning, fordi afsmitningen kunne bebrejdes møbelproducenten.

Fortrydelse af køb af kontorstol

05. december 2005

Sælgeren kunne ikke betinge en aftalt fortrydelsesret af, at varen skulle returneres usamlet, når det ikke var kendeligt for forbrugeren, at stolen ikke kunne adskilles igen efter samling.

Køb af magnettæppe via postordre kunne fortrydes

08. august 2005

En forbruger kunne fortryde postordrekøb af magnettæppe, selvom emballagen var brudt, og magnettæppet var taget i brug. Magnettæppet blev tillige anset for mangelfuldt.

Ikke bevist at købesummen var tilbagebetalt

22. juni 2005

Den erhvervsdrivende havde ikke dokumenteret, at en forbruger havde fået købesummen tilbagebetalt, da varen ikke blev udleveret til forbrugeren.

Førpris på madras

27. juli 2004

Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at en madras var blevet solgt til den angivne førpris op til udsalget. Afslag i købesummen.

Møbelfejl gav ret til afslag ikke ombytning

01. marts 2004

En forbrugers krav om ombytning af møbler blev anset for uforholdsmæssigt. Møblerne, der var købt til en høj pris, havde mindre kosmetiske fejl. Ombytningskravet fremkom efter et års brug. Passende afslag i købesummen.

Mangelfuld lysekrone kunne ikke ombyttes

31. december 2003

En forbruger kunne ikke kræve omlevering af en mangelfuld lysekrone, da købet angik en bestemt ydelse. Lysekronen var solgt billigt som en demonstrationsmodel.

Leveret naturstensplade svarede ikke til vareprøve

31. december 2003

Køb af naturstensplade. Den leverede plade svarede ikke til den foreviste vareprøve idet den, i modsætning til vareprøven havde pletter. Et forbehold for farveafvigelser gav forbrugeren en berettiget forventning om, at prøven var repræsentativ med hensyn til andre forhold end stenens farve.

Sofa nulrede, og købet blev hævet

31. december 2003

Reklamation over mangler ved en sofas alcantare-betræk inden udløbet af den 2-årige garantiperiode afbrød forædelsen, og forbrugeren kunne gøre samme fejl gældende over for den erhvervsdrivende, da fejlen på ny viste sig 2 år senere.

Ikke krav på godtgørelse af udgifter til advokat

31. december 2002

En forbruger havde ikke krav på at få godtgjort udgifterne til advokatbistand, idet han kunne have indbragt sagen for Forbrugerklagenævnet, hvorved han havde kunnet undgå disse udgifter.

Afbestillingsgebyr. Levering var ikke mulig

31. december 2002

Afbestillingsgebyr. Såfremt den erhvervsdrivende på grund af forholdene på forbrugerens adresse ikke har mulighed for at opfylde sin aftale om at levere og i den forbindelse beregner sig et afbestillingsgebyr, påhviler det den erhvervsdrivende at godtgøre, at det skyldes forbrugerens forhold, at levering ikke var mulig.

Falmning af væg til væg uldtæppe

31. december 2002

Falmning af væg til væg uldtæppe. Tæppet blev anset for mangelfuldt efter købelovens § 78, stk. 1, nr. 3, idet forbrugeren ikke ved købet blev oplyst om, at der ved uldtæpper sker en tydelig farveændring især det første stykke tid.

Kontantrabat ved køb af uldunderdyne. Homeparty

31. december 2002

En forbruger fik en kontantrabat ved køb af en uldunderdyne, idet hun samtidig forpligtede sig til at afholde et homeparty. Den erhvervsdrivende kunne ikke afvise forbrugerens tilbud om afholdelse af et homeparty og kræve betaling af et beløb svarende til rabatten, fordi forbrugeren havde tilkendegivet, at hun var utilfreds med varen.

10 års kvalitetsgaranti på dyne

31. december 2002

En 10 års kvalitetsgaranti, som var ydet ved køb af en dyne, gav garantimodtageren en sikkerhed for, at dynen kunne holde til almindelig brug i garantiperioden. Da dynen var blevet utæt inden udløbet af garantiperioden, og da dynen i øvrigt ikke var af edderdun, som lovet, forelå der et garantisvigt, som berettigede forbrugeren til at hæve købet.

Opbankning af læderbetrukne hynder til lædersofasæt

31. december 2002

Køb af et lædersofasæt. Det anses ikke for almindelig kendt, at der er et ikke helt ubetydeligt arbejde forbundet med at opbanke læderbetrukne hynder, således at sofaen efter brug fremtræder tilfredsstillende. Sælgers oplysningspligt.

Købsaftale indgået på forbrugerens bopæl

31. december 2001

Da oplysning om fortrydelsesret var givet ved aftalens indgåelse, og ikke ved overgivelsen af varen til forbrugeren, var aftalen ugyldig. Det havde ingen betydning, at varen var bortkommet under forsendelsen fra den sagkyndige. Sælgers vejledningspligt.

Manglende oplysninger om fortrydelsesret

Forbrugeren fik ikke i forbindelse med en aftale indgået uden for fast forretningssted oplysninger om fortrydelsesret. Aftalen var som udgangspunkt ugyldig, men ugyldighedsindsigelsen var fortabt ved passivitet.