AFGØRELSER - BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, SPORTS- OG FRITIDSUDSTYR

Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades.

20. september 2017

Forbrugeren var ikke berettiget til afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen, idet forbrugeren ikke havde godtgjort, at der var tale om en reklamationsberettiget mangel. Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende og krævede afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at batteriet var misligholdt og væskeskadet.

Forbrugeren kunne hæve købet af en ladcykel over for den erhvervsdrivende, som blev anset som aftalepart

07. december 2016

Forbrugeren købte på den erhvervsdrivendes hjemmeside en ladcykel. Da forbrugeren ikke kunne samle ladcyklen, reklamerede hun både til leverandøren og den erhvervsdrivende.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

12. maj 2015

Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.

Afhjælpning ved levering af cykelstel i rette farve kom for sent

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en cykel, fordi den erhvervsdrivende først tilbød levering af et stel i rette farver cirka syv måneder efter reklamationen, efter forbrugeren havde krævet ophævelse. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.

Køb af el-cykel kunne ophæves efter fem reparationer

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en el-cykel, da den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.

Klage over reparation af vandscooter

25. april 2014

En vandscooter måtte anses som en båd. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da den således omhandlede en tjenesteydelse vedrørende en båd. 

Dealsite var ansvarlig for fejl på cykel

22. april 2014

Dealsitets indretning og formuleringen af selve dealen gav forbrugeren en forventning om, at dealsitet var sælger af varen og dermed forbrugerens aftalepart.

Oplysninger om førpris var urigtige og vildledende

21. februar 2014

Forbrugeren var berettiget til et afslag i prisen, da varen ikke umiddelbart forud for købstidspunktet havde været solgt eller udbudt til salg til den angivne vejledende pris i en længere periode.

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

24. oktober 2013

Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da varen var en dyr specialvare, som normalt forudsætter kendskab, varen var betegnet som topmodel, prisen var ikke angivet som kampagnepris, prisen var ca. 10 % af den rigtige pris, og priser på andre modeller var betydeligt højere

Prisfejl ved bestilling af klapvogn på internetside

25. juni 2012

Forbrugeren kunne ikke fastholde aftale om køb af en klap-vogn på internettet, da forbrugeren vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl

Klapvogn kunne ikke repareres

27. oktober 2011

Forbrugeren havde ikke foretaget et forsvarligt dækningskøb, da den nye klapvogn var af væsentlig bedre kvalitet end den oprindelige. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til erstatning.

El-cykel stjålet under reparation hos erhvervsdrivende

25. august 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke iværksat de fornødne sikkerhedsforanstaltninger under opbevaringen af forbrugerens cykel og blev derfor erstatningsansvarlig

Cyklens gear frøs fast

27. oktober 2010

Det må anses for almindeligt kendt, at gear kan fryse i kuldeperioder. Det påhvilede derfor ikke den erhvervsdrivende at oplyse om dette ved købet.

Ladcykel, der var indleveret til reparation, blev stjålet, da den stod aflåst uden for forretningen

30. august 2010

Den erhvervsdrivende havde udvist en ansvarspådragende adfærd ved at lade cyklen stå uden for, da der var tale om en værdifuld og eftertragtet ladcykel. Den erhvervsdrivende var derfor erstatningsansvarlig.

Aftale om reparation af et cykelstel kunne ikke anses for at være en forbrugeraftale

13. april 2010

Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle en klage vedrørende reparation af et cykelstel, da køberen ikke kunne anses for at være en forbruger.

Batterier til golf-scooter havde begrænset levetid

11. marts 2009

Da sælgeren ikke havde givet tilstrækkelig vejledning om opbevaring, anvendelse og vedligeholdelse af batterierne, blev golf-scooteren anset for mangelfuld.

Fejl ved cykel skyldtes manglende efterspænding

11. december 2007

Det blev anset for en mangel ved en cykel, at et par klingbolte rystede sig løs, da forbrugeren havde en berettiget forventning om, at service ikke skulle udføres

Køb af alu-cykel der rustede

30. november 2007

Det var ikke en mangel, at der på en aluminiumscykel var monteret en stålforgaffel

Fugtskader og mug i barnevognskasse og på madras

11. januar 2007

Det måtte anses for almindelig kendt, at hyppig udluftning er nødvendig for at undgå mug og jordslåethed, og at opbevaring i et uopvarmet rum kan give fugtproblemer. Ikke tilsidesættelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt

Barnevognskasse sad løs og vippede

11. januar 2007

Da der fjerde gang viste sig en ny mangel ved en barnevogn, blev den ombyttet. Da den ombyttede barnevogn også var mangelfuld, kunne forbrugeren hæve købet. Sælgerens oplysningspligt

Barnevognens trykknapper blev ved med at gå i stykker

11. januar 2007

En forbruger kunne hæve købet af en barnevogn, da forbrugeren med rette kunne forvente, at trykknapperne kunne holde til at blive åbnet og lukket i barnevognens forventede levetid

Køb af cykel der viste sig at være stjålet

12. december 2006

En forbruger havde krav på at få købesummen tilbagebetalt, da cyklen 3 år efter købet blev konfiskeret af politiet

En sportsforening kunne ikke anses for at være en forbruger

27. marts 2006

Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle en klage fra et distrikt under et stort dansk rideforbund vedrørende køb af et tidtagningsanlæg, da distriktet ikke kunne anses for at være en forbruger.

Køb af ny 4-hjulet crosser - sælgers vejledning

14. november 2005

Skader på køretøjet skyldtes ikke oprindelige fejl men var opstået ved hård brug af svage dele. Den erhvervsdrivende havde pligt til at vejlede forbrugeren om køretøjets egenskaber og brug

Cykel med rust og et gear der frøs fast

25. maj 2005

Sælgeren burde have oplyst forbrugeren om, at der var tale om et gearsystem, som forbrugeren måtte forvente frøs fast om vinteren. Rusten oversteg ikke det forventelige.

Barnevogn med 3 års stelgaranti

31. december 2002

Køb af barnevogn med 3 års stelgaranti. To drejeled af plastik ansås for at være en del af stellet. Erstatning

Efterspænding af eger på cykel

31. december 2002

Egerne på en prisbillig cykel skulle efterspændes oftere end eger på dyrere cykler. Hjulene brød efter et halvt år sammen som følge af manglende efterspænding af egerne. Da sælgeren ikke havde givet forbrugeren oplysning om behovet for efterspænding, blev cyklen anset for mangelfuld

Cykel stjålet hos cykelhandler

31. december 1999

Cykel, der var indleveret til reparation, blev stjålet, da den stod aflåst uden for forretningen. Den erhvervsdrivende havde ikke herved udvist et ansvarspådragende adfærd og var derfor ikke erstatningsansvarlig