Den erhvervsdrivende havde handlet som led i sit erhverv. Forbrugeren kunne ophæve købet af en hund, idet hunden var mangelfuld.

21. december 2017

Den erhvervsdrivende havde handlet led som i sit erhverv med salg af hunde. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og erstatning, idet hunden fik hofteledsdysplasi og blev aflivet af forbrugerens dyrlæge.

Forbrugeren kunne ikke kræve tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg, idet det ikke var godtgjort, at den leverede ydelse ikke var fagmæssig korrekt

21. december 2017

Den erhvervsdrivende var rette aftalepart. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var fejl i signalet. Den erhvervsdrivende sendte en tekniker ud og fandt ingen fejl. Forbrugeren krævede herefter tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav.

Forbrugeren kunne kræve en gevinst udbetalt, idet vilkår for væddemål ikke var individuelt forhandlet

10. november 2017

Den erhvervsdrivende blev anset som etableret i Danmark, og Forbrugerklagenævnet kunne behandle sagen. Forbrugeren kunne kræve en gevinst fra et væddemål udbetalt, idet den erhvervsdrivendes aftalevilkår ikke var individuelt forhandlet.

Forbrugerklagenævnet kunne ikke vurdere om en urigtig forudsætning i forbindelse med forbrugerens placering af odds, havde medført en vildfarelse hos forbrugeren

20. september 2017

Forbrugeren krævede tilbagebetaling af indskuddet i forbindelse med live-odds, idet der på den erhvervsdrivendes live-opdatering fremgik en forkert målscore, da forbrugeren oddsede. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og gjorde gældende, at det måtte have været åbenlyst for forbrugeren, at der var tale om en fejl.

Forbrugeren fik medhold i tilbagebetaling af købesummen ved en dyrlægebehandling, da ydelsen ikke blev udført fagmæssigt korrekt.

20. september 2017

Forbrugerens hund fik en vaccination uden narkose og en tandrensning hos den erhvervsdrivende. Da forbrugeren kom hjem oplevede hun, at hunden opførte sig anderledes. Forbrugeren reklamerede herefter til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at selskabets forsikringsselskab havde vurderet, at selskabet ikke havde handlet ansvarspådragende.

Forbrugeren fik delvist medhold i tilbagebetaling af dyrlægebehandling, idet behandlingen af en hund ikke var udført fagmæssigt korrekt

20. september 2017

Forbrugeren krævede delvis tilbagebetaling af vederlaget for behandlingen samt erstatning for efterfølgende behandlinger efter den erhvervsdrivende den 19. og 20. november 2015 behandlede forbrugerens hund. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at klinikkens behandling var korrekt.

Forbrugerklagenævnet kunne ikke vurdere erstatningsansvaret i en sag om leje af en minigraver, pladevibrator og en motorbør

23. december 2016

Forbrugeren lejede af den erhvervsdrivende en minigraver, en motorbør og en pladevibrator. I lejeperioden væltede minigraveren og blev serviceret af den erhvervsdrivende. Motorbøren fik dertil en defekt og blev erstattet af en ny. Den erhvervsdrivende krævede efterfølgende erstatning for skaderne.

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle

24. juni 2016

Den erhvervsdrivende havde ikke dokumenteret, at de efter aftalen var berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle fra et nøglerør der sad i forbrugerens sommerhus, som led i et abonnement hos den erhvervsdrivende. Forbrugeren var derfor ikke forpligtiget til at betale.

Aftalevilkår i forbindelse med leje af to biler

16. juli 2015

Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer.

Betaling af selvrisiko i forbindelse med skader på en lejet bil

16. juli 2015

Forbrugeren skulle alene betale selvrisiko én gang i forbindelse med to uafhængige skader på en bil, som forbrugeren havde lejet. Vilkåret i leasingkontrakten var uklart formuleret og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren.  

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for ekstra tilkøbt forsikring ved leje af bil

16. juli 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for en ekstra forsikring, som hun tilkøbte hos den lokale billejer i Spanien. Da forbrugeren ikke var forpligtet til at købe en ekstra forsikring, var den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at refundere beløbet herfor

Aftalevilkår i forbindelse med leje af to biler

16. juli 2015

Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer. 

Aftalevilkår i forbindelse med leje af en bil

16. juni 2015

Forbrugeren havde ikke et krav mod den erhvervsdrivende, da han i forbindelse med afhentning af en lejet bil hos den lokale udlejer, anvendte et preferred card.  Hermed accepterede forbrugeren de vilkår, som fremgik af kortet, herunder at der ved anvendelse af kortet blev indgået en ny aftale mellem udstederen af kortet og den lokale udlejer.

Forbrugeren hæftede ikke for transaktioner i forbindelse med misbrug af sit masterkort

29. april 2015

Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at forbrugeren ved grov uforsvarlig adfærd, havde muliggjort et misbrug af sit dankort, efter dankortet formentlig var blevet stjålet. Forbrugerens selvrisiko blev opgjort til 1.100 kr.

Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over køb af et specialfremstillet legehus

29. april 2015

Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over legehuset. Nævnet lagde vægt på legehusets karakter og størrelse, herunder at det kunne flyttes og ikke krævede byggetilladelse eller særlig tilslutning af vand eller el. Da legehuset trods rykker ikke blevet leveret, var forbrugeren berettiget til at annullere købet.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

14. april 2015

Klage over en række fejl på et hønsehus, herunder at hønsehusets taginderside blev våd, blev afvist af sekretariatet, da hønsehuset blev nedtaget og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.

Fejlagtig prisangivelse på nettet

20. februar 2015

Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.

Udskiftning af luftfartsselskab på flyrute var ikke misligholdelse af aftale

01. december 2014

Det var ikke misligholdelse af aftalen, at den erhvervsdrivende tilbød flytransport med et andet luftfartsselskab, end oprindeligt aftalt, idet der var tale om en sammenlignelig ydelse i forhold til vilkår og forhold, og idet det lå inden for den erhvervsdrivendes råderum i forhold til at opfylde aftalen

Udvidet afhjælpningsret på briller efter øjenoperation

26. november 2014

Forbrugeren gav ikke den erhvervsdrivende mulighed for afhjælpning, selv om den erhvervsdrivende havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid.

Køber af kat var ikke forbruger

17. november 2014

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da katten blev købt med henblik på avl og videresalg af killinger. Købet var ikke et forbrugerkøb.

Mellemørebetændelse og øremider var ikke mangler

17. oktober 2014

Det blev af forbrugeren ikke godtgjort, at mellemørebetændelse skyldtes mangler ved to købte katte. Øremider blev af Forbrugerklagenævnet ikke anset for værende en mangel.

Salg på auktion af et signeret Elvis Presley billede

15. juli 2014

Et signeret Elvis Presley billede måtte anses som et samlerobjekt, og Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen.

Gavekort var udstedt til en virksomhed

21. februar 2014

Det forhold, at gavekortet blev overdraget til en forbruger, kunne ikke medføre, at aftalen skiftede karakter til en forbrugeraftale. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen.

Sommerhusudlejer var ikke forbruger

21. februar 2014

Da udlejningen af sommerhuset havde haft et ikke ubetydeligt omfang og varighed, havde sommerhusejeren ikke hovedsagligt handlet uden for sit erhverv. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen.

Permanent hårfjerning var ikke permanent

28. november 2013

Den erhvervsdrivendes ydelse var mangelfuld, da forbrugerens hår ikke blev fjernet permanent som lovet i den erhvervsdrivendes brochure og på den erhvervsdrivendes hjemmeside

Kunstners sene optræden var ikke en mangel

30. oktober 2013

Det er almindelig kendt, at der ved koncerter ofte er ”opvarmning”, og at der vil kunne være en betydelig tidsmargen for, hvornår kunstneren går på scenen.

Kat blev syg af hårbold

30. oktober 2013

Erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse om, at katte kan få hårbolde, da dette er et almindelig kendt fænomen. Forbrugeren kunne ikke få medhold i sit erstatningskrav

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

24. oktober 2013

Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da han var bekendt med produktet, og da prisen var urealistisk lav i forhold til markedsprisen og ikke var angivet som en kampagnepris eller lignende

Erhvervsdrivende havde oplysingspligt

28. september 2013

Den erhvervsdrivende havde pligt til forud for købet at oplyse forbrugeren om varens begrænsede anvendelsesmuligheder. Forbrugeren kunne hæve købet

Køb af hund var ikke et forbrugerkøb

29. april 2013

Sælger og køber var genboer. Sælger havde ikke fremtrådt som erhvervsdrivende og havde ikke solgt foder. Forbrugerklagenævnet have ikke kompetence til at behandle sagen

Rådgivning havde begrænset værdi for forbrugeren

23. april 2013

Den erhvervsdrivendes opkrævning modsvarede ikke det udførte arbejde i forbrugerens arbejdsskadesag. Den erhvervsdrivende var alene berettiget til et mindre beløb

Forbruger kunne ikke kræve erstatning af sælger

20. december 2012

Forbrugeren havde ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt ved ikke at have taget imod den erhvervsdrivendes tilbud om tilvirkning af en ny vare.

Køb af oplevelsespakke til 7 hotelovernatninger

27. november 2012

Forbrugeren havde en berettiget forventning om, at han købte et gavekort til en specifik ydelse. Da den erhvervsdrivende ikke kunne levere ydelsen, kunne købet hæves.

Køb af hund med løse hofteled

28. marts 2012

Forbrugeren mistede sine misligholdelsesbeføjelser ved ikke at lade den erhvervsdrivende undersøge hunden for mangler

Perserkat var syg på leveringstidspunktet

28. marts 2012

Sælger havde en udvidet ret til at afhjælpe. Forbrugeren kunne ikke hæve købet, da afhjælpning var sket inden rimelig tid

Direktionskontor købt på auktion

06. februar 2012

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet, da auktionen ikke var omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Direktionskontoret var ikke mangelfuldt.

Forbrugerklagenævnet kunne behandle klage over en landinspektør

23. december 2011

Forbrugerklagenævnet kunne behandle en klage over en landinspektør, da det udførte arbejde var af overvejende juridisk karakter.

Erhvervsdrivende solgte ikke hund som led i sit erhverv

30. november 2011

Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle klagen, da sælgeren ikke havde solgt hunden som led i sit erhverv.

Køber af hund var ikke forbruger

23. november 2011

Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle klagen, da hunden blev købt med henblik på avl og videresalg af hvalpe. Købet var ikke et forbrugerkøb.

Manglende levering af stamtavle

03. november 2011

Da der ikke fandtes en stamtavle på katten, kunne den ikke anses for at være en ægte racekat. Forbrugeren var på denne baggrund berettiget til et afslag i købesummen.

Køb af hoppepude

21. september 2011

Hoppepude bestilt i mål og farve efter forbrugerens ønsker var ikke en specialfremstillet vare, og forbrugeren kunne derfor fortryde købet.

Gyldighedsfrist på gavekort

31. maj 2011

Den frist, som den erhvervsdrivende havde sat for gavekortets gyldighed, var ikke urimelig.

En forbrugers beskadigelse af en dieselstander ikke anset for at vedrøre varer, arbejds- og tjenesteydelser

13. april 2010

En forbruger klagede over erstatningskravets størrelse i forbindelse med beskadigelsen af en dieselstander. Nævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen.

Køb af kirurgirejse

16. december 2009

Ved købet af en kirurgirejse blev hovedydelsen anset for at være en lægeydelse, hvorfor Forbrugerklagenævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen.

Tilgodebevis

18. november 2009

Et tilgodebevis var ifølge en påtegning kun gyldigt i 3 måneder. Tidsbegrænsningen blev tilsidesat som urimelig.

Rejsebureau havde ikke oplyst om visumregler

14. september 2009

Da forbrugerens returrejse krævede et visum, havde rejsebureauet pligt til at oplyse om dette. Forbrugeren fik erstatning for gebyrer til ændringer af returbilletten.

Sælger af hund anset som erhvervsdrivende

23. juli 2009

Forbrugerklagenævnet kunne behandle en klage over en hundesælger. Henset til virksomhedens omfang og uanset begrænsningen i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel og opdræt af hunde blev sælgeren anset som erhvervsdrivende.

Teaterforestilling ikke egnet for små børn

15. juli 2009

Den erhvervsdrivende havde ikke pligt til at fastsætte aldersgrænser for forestillinger. Forbrugeren måtte selv sikre sig, at forestillingen var egnet til børn.

Opkrævning af kontrolafgift

26. maj 2009

Forbrugeren blev fritaget for betaling af kontrolafgift, da forbrugeren ikke havde fået tilstrækkelig information om de tidsmæssige begrænsninger for brugen af pensionistkortet.

Påkørt kat afhentet af dyreambulance og kremeret

06. maj 2009

Forbrugeren var forpligtet til at betale regningen, selvom hun ikke selv havde tilkaldt dyreambulancen, da betingelserne for uanmodet forretningsførelse var opfyldt.

Returbillet blev annulleret pga. manglende bekræftelse

30. april 2009

Det var ikke godtgjort, at forbrugeren var blevet orienteret om, at returbilletten skulle bekræftes 72 timer før afgang, så den erhvervsdrivende blev pålagt at erstatte udgifter til en ny billet.

Køb af brænde

30. april 2009

Da rummeter må forstås som rummeter for stablet brænde og da den erhvervsdrivende ikke kunne godtgøre, at forbrugeren havde accepteret at modtage en mindre mængde, blev leverancen anset for mangelfuld.

Flyselskabet gik konkurs

30. april 2009

Rejsebureauet havde solgt flybilletterne til forbrugeren og hæftede derfor for levering af ydelsen. Da flyrejsen ikke kunne leveres pga. flyselskabets konkurs, kunne forbrugeren få pengene tilbage.

Hjemrejse annulleret, da udrejse ikke blev anvendt

30. april 2009

Vilkår i forretningsbetingelser var bydefuldt og blev ikke anset for vedtaget. Forbrugeren havde derfor en berettiget forventning om at kunne benytte returbilletterne, hvorfor den erhvervsdrivende måtte erstatte forbrugerens udgifter til nye flybilletter.

Minigraver var ikke omfattet af nævnets kompetence

30. april 2009

Fortolkning af bekendtgørelse om forbrugerklager medførte, at Forbrugerklagenævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over en minigraver.

Ophævelse af fitnesskontrakt

25. marts 2009

Det var en urimelig og usaglig anvisning, at den erhvervsdrivende forbød forbrugerens brug af en T-shirt med den tidligere ejers logo på, og forbrugeren kunne derfor hæve kontrakten.

Sælger af hund anset for at være erhvervsdrivende

05. februar 2009

Forbrugerklagenævnet kunne behandle en sag mod en sælger, der ejede en hundesalon og som anvendte Dansk Kennel Klubs standardaftale ved salget.

Forkert brug af kaustisk soda

20. december 2007

Produktet blev ikke anset for defekt efter produktansvarsloven, idet produktet var mærket korrekt, og fremgangsmåden ved blanding med vand tydeligt fremgik af brugsanvisningen.

Utilstrækkelig mærkning af kaustisk soda

20. december 2007

En flaske kaustisk soda blev anset for defekt efter produktansvarsloven, idet det ikke fremgik af etiketten på flasken, at sodaen kun måtte blandes med koldt vand.

Prisstigning på fitnessabonnement

05. december 2007

Et fitnesscenter havde ikke varslet en prisstigning på et abonnement, således at forbrugeren kunne opsige aftalen, inden prisstigningen trådte i kraft. Da forbrugeren blev nægtet adgang til fitnesscentret, fordi han ikke ville betale den forhøjede pris i opsigelsesperioden, kunne aftalen ophæves.

Opsigelse af fitnessabonnement der var tegnet i forlængelse af et 12 måneders abonnement

16. februar 2007

Efter en konkret fortolkning af kontrakten kunne den opsiges efter 1 måned. Nævnet bemærkede samtidig, at forbrugeraftalelovens § 25 ikke kunne omgås ved indgåelse af 1-årige kontrakter som ved udløb løbende fornys med yderligere 1 år.

Leje af festtelt og service

21. april 2005

Udlejeren burde have undersøgt, om en afretning af terrænet var nødvendig, når udlejeren havde påtaget sig at lægge gulvet i festteltet. Ikke krav på betaling for dårligt rengjort service, da udlejeren allerede havde fremsendt en faktura uden forbehold for dette.

Ikke afkald på fortrydelsesret vedr. fjernsalgsaftale

25. november 2004

En forbruger kunne fortryde en aftale om udarbejdelse af en slankekur, da hun ikke havde givet sit samtykke til, at udarbejdelsen kunne påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Pengene retur for en papegøje og erstatning for dyrlægeudgifter

13. oktober 2004

En papegøje var uhelbredeligt syg. Sælger havde vildledt forbrugeren om muligheden for helbredelse og pådrog sig erstatningsansvar for forbrugerens tab.

Aftale om 12-måneders træning i et fitnesscenter

15. september 2004

Vilkåret om 12 måneders binding blev efter en samlet vurdering lempet således, at forbrugeren kunne opsige aftalen efter 6 måneder.

Ubegrundet opsigelse af medlemskab af et fitnesscenter efter en uge

15. september 2004

Den erhvervsdrivende tilbød forbrugeren at blive stillet som om der var indgået aftale om et 3 måneders abonnement i stedet. Ikke urimeligt at månedsprisen var højere end månedsprisen for et årsabonnement.

Opsigelse efter 6 måneder af en 12-måneders træningsaftale med et fitnesscenter

15. september 2004

En forbruger mistede interessen for at træne i fitnesscentret som følge af ændrede arbejdsforhold. Aftalevilkåret blev lempet, så forbrugeren kunne opsige med 3 måneders varsel.

Nedsættelse af vederlaget for økonomisk rådgivning

23. juli 2004

En økonomisk rådgiver kunne ikke dokumentere at have foretaget sig noget reelt for at forhandle en gældspost ned. Vederlag nedsat

En hundehvalp var syg af Isospora Canis

01. juli 2004

En erhvervsdrivende, som havde solgt en hund for en af sine venner, hæftede i medfør af kommissionslovens § 56 for mangler ved hunden. Formodningsreglen.

Opsigelse af en aftale om træning i 12 måneder i et fitnesscenter

21. juni 2004

Efter en samlet vurdering af hensynet til forbrugeren og den erhvervsdrivende kunne forbrugeren træde tilbage fra aftalen, således at han blev stillet, som om han havde tegnet et 3 måneders abonnement.

Slankebehandlinger kunne overdrages

24. marts 2004

En forbruger kunne frit overdage sin fordring på slankebehandlinger med elektroterapi, da behandlingerne ikke var af en sådan personlig karakter, at dansk rets udgangspunkt om at fordringer frit kan overdrages kunne fraviges.

Alarmanlæg uden kontakt til alarmcentralen

24. februar 2004

Alarmselskabet var nærmest til at bære risikoen for, at der i 7 måneder ikke havde været forbindelse mellem alarmanlægget i forbrugerens hjem og alarmcentralen, og forbrugeren havde derfor krav på tilbagebetaling af abonnementsafgiften. Forbrugeren måtte dog selv betale reparation af anlægget, selvom skaden skyldtes et lynnedslag, som alarmselskabet som ejer af anlægget som udgangspunkt bar risikoen for, idet dette udgangspunkt var fraveget ved aftale, og idet aftalevilkåret ikke blev anset for urimeligt.

Privatalarm tav under hærværk

24. februar 2004

En forbruger fik ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling af etableringsudgifter og abonnementsafgifter til en trådløs privatalarm, selvom der på grund af en indbrudstyvs hærværk mod alarmen ikke blev udløst alarm.

Arvelig sygdom gjorde hund mangelfuld

31. december 2003

En hund måtte anses for mangelfuld, da den led af en alvorlig arvelig sygdom. Forbrugeren var afskåret fra at hæve handlen, da hun havde ladet hunden aflive. Væsentligt forholdsmæssigt afslag.

Utilstrækkelig brugsvejledning ved køb af softgun

31. december 2003

Køb af softgun. Den ved købet medfølgende brugsvejledning var utilstrækkelig, idet den var udformet som en rodet tegneserie med engelsk tekst og kinesiske bogstaver blandet sammen. Væsentlig mangel.

Rådgivning om privatøkonomien

31. december 2003

Nævnet var kompetent til at behandle en sag om rådgivning om gældssanering mv. Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at han havde præsteret nogen ydelse af værdi for forbrugerne, kunne forbrugerne hæve aftalen og få vederlaget tilbagebetalt.

Erhvervsdrivendes vederlagskrav nedsat

31. december 2003

Nævnet havde kompetence til at behandle sager om erhvervsdrivendes rådgivning om forbrugeres økonomi. Den erhvervsdrivendes vederlagskrav blev nedsat under henvisning til, at der ikke var truffet nærmere aftale om vederlaget ved ophør af aftalen, hvorfor forbrugeren måtte betale, hvad der under hensyn til det udførte arbejdes art og beskaffenhed, gængs pris ved aftalens indgåelse samt omstændighederne i øvrigt måtte anses for rimeligt.

Finansiel rådgivning

31. december 2002

Forbrugerklagenævnets kompetence i en sag om finansiel rådgivning om forbrugeres privatøkonomi.

Ikke bindende aftale

31. december 2002

En forbruger havde på en hjemmeside udfyldt en test, der kunne oplyse, hvilke domænenavne, der var ledige. Den erhvervsdrivende fastholdt, at der var indgået en bindende aftale om registrering. Da den erhvervsdrivende ikke kunne bevise, at der var indgået en bindende aftale, blev forbrugeren fritaget for betalingen.

Medlemskab af kontaktbureau

31. december 2002

Den erhvervsdrivende kunne ikke kræve yderligere betaling for medlemskab af kontaktbureau, da det ved aftalens indgåelse var oplyst, at beløbet på 975 kr., som skulle betales ved indmeldelsen, var et engangsbeløb. Tilbagebetaling af vederlaget.

Forbrugers interesser ikke varetaget ved medlemskab af kontaktbureau

31. december 2002

Medlemskab af kontaktbureau. Den erhvervsdrivende havde misligholdt aftalen, idet denne ikke havde varetaget forbrugerens interesser og udfoldet rimelige bestræbelser på, at forbrugeren kunne drage nytte af aftalen.

Fordelagtig kreditkøbskonto

31. december 2002

Et ægtepar indgik aftale om oprettelse af en konto, der gav adgang til køb på kredit i de til kontoservicen tilsluttede forretninger. Da kontoudtogene ikke indeholdt de i kreditkøbslovens § 33 krævede oplysninger, kunne kontoringen ikke beregne sig vederlag for kreditten. Forlig indgået på et tidspunkt, hvor forbrugeren intet skyldte blev tilsidesat efter aftalelovens § 36.

Oplysningspligt ved fjernsalg

31. december 2002

Forbrugerens bestilling via internettet omfattede reservation af et domænenavn, men ikke tillige en oprettelse af domænenavnet. Hvis bestillingen skulle forstås således, at forbrugeren samtidigt bandt sig til en oprettelse af domænenavnet, havde den erhvervsdrivende ikke opfyldt den særlige oplysningspligt, som gælder i forbindelse med fjernsalg.

Rådgivning om privatøkonomi

31. december 2002

Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at afgøre en sag om rådgivning vedrørende forbrugeres privatøkonomi.

Forhandleres hæftelse for produktansvar

31. december 2002

Mellemhandleres, herunder forhandleres, hæftelse for produktansvar – Forbrugerklagenævnet ændrede ikke praksis på baggrund af EF Domstolens domme.

Fortrudt opkald til særtjeneste

31. december 2002

En forbruger, der havde ringet op til en særtjeneste, havde udnyttet sin fortrydelsesret ved straks at afbryde forbindelsen.

Sextjeneste omfattet af oplysningspligt

31. december 2002

Sextjenester leveret via telefonen var omfattet af oplysningspligten i lov om visse forbrugeraftaler. Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at der var indgået en bindende aftale.

Trussel om RKI var urimelig pression

31. december 2002

Trussel om at manglende betaling ville resultere i anmeldelse til RKI blev anset for at være urimelig pression, jf. inkassolovens § 9. Forbrugerens betalinger kunne herefter ikke anses som en anerkendelse af gælden.

Uanmodet telefonisk henvendelse ulovlig

31. december 2002

Uanmodet telefonisk henvendelse til en person, der var momsregistreret, fordi han drev et hobbylandbrug. Henvendelsen blev anset for ulovlig, da den erhvervsdrivende ikke kunne godtgøre, at den indgåede aftale ikke var en forbrugeraftale.

Annoncering af græsslåmaskine i køtilbud

31. december 2000

Annoncering med salg af én bestemt græsslåmaskine i et køtilbud medførte ikke, at sælgeren var forpligtet til at sælge græsslåmaskinen til forbrugeren.

Rådgiveransvar

Konsulenterne i nogle selskaber, der havde ydet økonomisk rådgivning til forbrugere, pådrog sig et personligt erstatningsansvar for uforsvarlig rådgivning og administration af kundernes penge.