Kan man foretage ændringer i en allerede indgået kontrakt?

Udbudsloven åbner op for, at mindre ændringer af en kontrakt ikke skal medføre en fornyet udbudspligt.

Det er dog et krav, at to betingelser er opfyldt.

  1. Den økonomiske værdi af ændringen skal være under tærskelværdierne i udbudsloven.
  2. Værdien af ændringerne skal være lavere end 10 % af den oprindelige kontrakt for vare- eller tjenesteydelser og lavere end 15 % for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder.
    Er der foretaget flere ændringer af samme kontrakt eller rammeaftale, skal værdien af ændringerne lægges sammen.

Uagtet størrelsen af værdien af en ændring, må den ikke ændre den overordnede karakter af kontrakten eller rammeaftalen. Det betyder, at ændringen ikke må medføre, at kontrakten fx henvender sig til et helt andet marked i forhold til den oprindelige udbud. Det vil særligt være tilfældet, hvis ændringen indebærer, at andre leverandører end de oprindelige ville være interesserede i kontrakten.

Dette er særligt relevant at overveje, hvis ændringen omfatter den ydelse, der skal leveres. Hvis den udbudte kontrakt eksempelvis omfatter levering af økologisk frugt direkte fra producenten, vil det være en ændring af kontraktens overordnede karakter, hvis kontrakten efterfølgende ændres til at omfatte levering af ikke-økologisk frugt. En sådan ændring medfører levering af et produkt med væsentlige anderledes karakteristika, og vil derfor udgøre en ændring af kontraktens overordnede karakter.

Men også ændring af de vilkår, ydelsen skal leveres under, kan indebære, at kontraktens overordnede karakter ændres. Hvis kontrakten omfatter køb, vil det fx være en ændring af kontraktens overordnede karakter, hvis kontrakten efterfølgende ændres til at omfatte leasing.

Læs mere