Hvem kan klage til Klagenævnet for Udbud?

Du er berettiget til at indgive en klage til klagenævnet for Udbud såfremt du, som virksomhed, har en retlig interesse i at klage.

Det er ikke alle, som kan indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig interesse i at indgive klage, kan klage. 

Det vil typisk dreje sig om:

  1. Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det, fx på grund af indholdet af udbudsbetingelserne.
  2. Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det.
  3. Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har vundet den.

Hertil kommer, at erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang og derudover er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også klageberettiget.

Klagenævnet for Udbud har lagt en oversigt på deres hjemmeside over organisationer, der er klageberettigede. Oversigten kan findes her.

Læs mere