Hvem har bevisbyrden for inhabilitet hos en rådgiver?

Som udgangspunkt er det klageren, der har bevisbyrden for, at der foreligger inhabilitet.

Mener en leverandør (klager) at ordregiver burde have afvist en anden leverandør med henvisning til, at denne leverandør var inhabil, er det som udgangspunkt klageren, som skal løfte bevisbyrden for inhabilitet.

Hvis der under klagesagen fremkommer oplysninger vedrørende en forudgående teknisk dialog, der må anses for betænkelige i relation til reglerne, kan Klagenævnet for Udbud pålægge ordregiver at bevise, at forholdene ikke har indebåret en konkurrencemæssig fordel, og bevisbyrden vil derfor være overgået til ordregiver.

Efter fast praksis vil Klagenævnet også kunne oplyse sagen ved at anmode den ordregivende myndighed om at fremsende en redegørelse for udbudsforretningens forløb.