Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Skal enheder, man baserer sig på, underskrive ESPD'et?

Spørgsmål / Svar

Ja, men kun såfremt ordregiver har krævet det eller det fremgår af udbudsmaterialet.

Har ordregiver krævet, at ESPD'et skal være underskrevet, vil det være en fejl, hvis et ESPD fra en enhed, som ansøger eller tilbudsgiver baserer sig på, ikke er underskrevet.

Har ordregiver derimod ikke angivet, om ESPD’et skal underskrives, vil det ikke nødvendigvis være en fejl, men det afhænger af en konkret vurdering af, hvad der fremgår af udbudsmaterialet. Hvis det er anført, at ESPD’et skal udfyldes i overensstemmelse med retningslinjerne i ESPD’et, kan det ligeledes være en fejl, hvis et ESPD fra en enhed, som ansøger eller tilbudsgiver baserer sig på, ikke underskrives.

For at undgå misforståelser anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ordregiver i udbudsmaterialet angiver, hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver samt enheder, som de baserer sig på, skal underskrive ESPD’et.

Sidst opdateret: 25. juni 2019

Find alt om:

Kunne du bruge siden?