Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Opstår der inhabilitet for myndigheden selv, hvis denne afgiver kontrolbud?

Spørgsmål / Svar

Nej, ordregiver bliver ikke inhabil ved afgivelse af kontrolbud. Dog må tilbudsevalueringen ikke ske med deltagelse af medarbejdere, som har udarbejdet kontrolbuddet.

Hverken udbudsloven eller de EU-retlige principper indeholder bestemmelser, der kan begrunde inhabilitet ved kontroludbud.

I dansk ret regulerer kontroludbudsbekendtgørelsens § 4 kommuner og regioners vurdering af de indkomne eksterne tilbud og kontrolbuddet. Det følger af bestemmelsen, at medarbejdere, som har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet, ikke må deltage i vurderingen af tilbuddene.

Læs mere

Sidst opdateret: 18. december 2019

Find alt om:

Kunne du bruge siden?