Må ordregiver inddrage en tilbudsgiver i evalueringen af indkomne tilbud?

Nej, en virksomhed må ikke medvirke ved en tilbudsevaluering, hvori den selv optræder som tilbudsgiver.

Ingen virksomheder eller deres underleverandører/rådgivere må inddrages i evalueringen af indkomne tilbud, hvori de selv optræder som tilbudsgivere. Det er i denne sammenhæng ikke nødvendigt, at en eventuel forskelsbehandling decideret kan påvises. Det er tilstrækkeligt, at forholdet kan siges at have medført risiko for forskelsbehandling.

Læs mere