Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Kan tidsfristen til at indhente dokumentation forlænges?

Spørgsmål / Svar

Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse vil det være muligt at forlænge fristen under visse omstændigheder. Det skyldes, at ordregiver har pligt til at sikre, at tilbudsfristen er passende.

Bliver ordregiver bekendt med forhold, der ville have medført en længere frist, hvis forholdene havde været kendt på tidspunktet for fristens fastsættelse, er den oprindeligt fastsatte frist ikke passende. Her har ordregiver mulighed for at ændre den oprindelige frist, således at den bliver passende. Det vil således være muligt at forlænge tidsfristen, hvis årsagen til den manglende overholdelse af tidsfristen ikke kan tilskrives ansøger eller tilbudsgiver, eller blot skyldes uagtsom adfærd fra ansøgers eller tilbudsgivers side.

Læs mere

Sidst opdateret: 22. august 2019

Kunne du bruge siden?