Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Kan man udelukke en virksomhed fra at deltage i et udbud på grund af skattemæssige forhold?

Spørgsmål / Svar

Ja, det er muligt at udelukke virksomheder fra at deltage i offentlige udbud, hvis de har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller hvis de har overtrådt skattelovgivningen.

Følgende af udbudslovens udelukkelsesgrunde kan være relevante i forhold til udelukkelse af virksomheder på grund af skattemæssige forhold:

  • Obligatorisk udelukkelse ved ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.
  • Frivillig udelukkelse ved ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100.000 kr.
  • Frivillig udelukkelse ved alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet.

Det vurderes, at disse udelukkelsesgrunde kan anvendes både ved udbud over og under tærskelværdierne.

Er en virksomhed omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, har man som ordregiver pligt til at udelukke virksomheden fra at deltage i et udbud.

Ønsker ordregiver at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, skal det på forhånd oplyses i udbudsbekendtgørelsen, hvilke udelukkelsesgrunde man vil gøre brug af. Er de frivillige udelukkelsesgrunde ikke angivet i udbudsbekendtgørelsen, er det ikke muligt at anvende dem.

Læs mere:

Sidst opdateret: 06. august 2019

Kunne du bruge siden?