Kan man fastsætte kontraktvilkår om skattemæssige forhold?

Spørgsmål / Svar

Nej, det kan man som udgangspunkt ikke, da kontraktvilkårene skal fastlægge de specifikke krav til kontraktens gennemførelse, og være forbundet med kontraktens genstand.

Kontraktvilkår skal være knyttet til den konkrete opgave, som skal udføres under den udbudte kontrakt. Dette betyder, at der ikke kan fastsættes kontraktvilkår, der vedrører generelle forhold hos virksomheden.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det som udgangspunkt ikke vil være muligt at stille kontraktvilkår om skattemæssige forhold eller praksis, da der vil være tale om vilkår, der som udgangspunkt ikke er forbundet med kontraktens genstand og ikke direkte vedrører virksomhedens evne til at levere den ydelse, som kontrakten omfatter.

Dog vurderes det, at reglerne – afhængig af kontraktens udformning – formentlig giver mulighed for, at skattemæssige forhold kan inddrages som kontraktvilkår ved kontrakter under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse. Det vil dog afhænge af udformningen af en sådan politik, om ordregiver kan stille kravet som et kontraktvilkår. Ordregiver skal desuden som minimum gøre det klart, hvilke principper eller krav som virksomhedens skattepolitik skal leve op til, ligesom det skal overvejes, om de krav, der stilles, og den dokumentation, der kræves, er proportionale i forhold til de konkrete kontrakter. Det vil dog bero på en konkret vurdering fra udbud til udbud, om det vil være sagligt og proportionalt at stille krav til fx skattepolitik set i forhold til den kontrakt, der skal udføres.

Læs mere:

Sidst opdateret: 19. september 2017

Find alt om:

Kunne du bruge siden?