Kan man annullere og omgøre tildelingsbeslutningen?

Ja, ordregiver kan annullere en tildelingsbeslutning, hvis en række betingelser er opfyldt.

Når ordregiver har foretaget den endelige tildeling af en kontrakt og underrettet tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen, har ordregiver stadig mulighed for at tilbagekalde og genoptage tilbudsevalueringen. Det kan eksempelvis være nødvendigt for ordregiver at genoptage en tilbudsevaluering, hvis det fx konstateres, at der er begået fejl under tilbudsevalueringen, og der er risiko for, at den tilbudsgiver, der har fået tildelt kontrakten, ikke burde have fået den tildelt.

Betingelserne for at tilbagekalde en tildelingsbeslutning:

  1. Der er blevet begået en fejl ved den oprindelige vurdering af tilbuddene
  2. Kontrakten er endnu ikke indgået
  3. Den fastsatte vedståelsesperiode er ikke udløbet
  4. Samtlige tilbudsgivere er underrettet om, at tildelingsbeslutningen tilbagekaldes, og at vurderingen af tilbuddene genoptages.

Læs mere