Hvornår kan ordregiver ikke kræve dokumentation?

Spørgsmål / Svar

Udbudsloven indeholder visse begrænsninger i ordregivers adgang til at kræve dokumentation.

Der er to situationer, hvor ordregiver ikke kan kræve dokumentation:

For det første kan ordregiver ikke kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation, hvis ordregiver selv kan skaffe dokumentationen direkte gennem en national database, fx det centrale virksomhedsregister (cvr.dk).

For det andet kan ordregiver ikke kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation, hvis ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere udførte udbudsprocedurer.

Læs mere:

Sidst opdateret: 22. december 2017

Kunne du bruge siden?