Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Hvor gammel må serviceattesten være?

Spørgsmål / Svar

Der er ikke knyttet en specifik gyldighedsperiode til serviceattesten, og det vil bero på en konkret vurdering, hvor lang tid serviceattesten vil være gyldig.

Ordregiver skal vurdere, hvor lang tid serviceattesten kan være udtryk for de faktiske omstændigheder og dermed være egnet som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Eksempelvis kan det indgå i vurderingen, hvilken branche der er tale om.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at serviceattesten som udgangspunkt vil være gyldig i 6-12 måneder fra datoen for udstedelse. Hvorvidt gyldighedsperioden for serviceattesten er tættest på de 6 måneder eller på de 12 måneder, vil være en konkret vurdering. Endvidere kan konkrete forhold medføre en kortere gyldighedsperiode.

Når ordregiver har vurderet, hvor gammel en serviceattest må være i det konkrete udbud, bør denne periode oplyses i udbudsmaterialet.

Læs mere

Sidst opdateret: 03. september 2019

Kunne du bruge siden?