Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Skal elektroniske kommunikationsmidler anvendes ved miniudbud, når rammeaftalen er udbudt før d. 1. juli 2018?

Spørgsmål / Svar

Nej, der er kun pligt til at anvende elektroniske kommunikationsmidler ved miniudbud, når rammeaftalen er udbudt efter d. 1. juli 2018.

Reglerne om anvendelse af elektronisk udbud er reguleret i bekendtgørelse nr. 1572 af 30/11/2016. Bekendtgørelsen finder anvendelse på al kommunikationsudveksling ved indgåelse af kontrakter omfattet af afsnit II og III i udbudsloven samt forsyningsvirksomhedsdirektivet. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2018 og udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse inden 1. juli 2018, er omfattet af de hidtil gældende regler, jf. § 11, stk. 3.

Det er derfor tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen for den bagvedliggende rammeaftale, der er afgørende for, om pligten til at anvende elektroniske kommunikationsmidler finder anvendelse for et efterfølgende miniudbud.

En rammeaftale skal indgås efter en af procedurerne i udbudsloven. Dette betyder bl.a., at der skal ske en offentliggørelse af udbuddet af rammeaftalen ved en udbudsbekendtgørelse. Ved et efterfølgende miniudbud skal der ikke laves en udbudsbekendtgørelse, idet miniudbuddet vedrører tildeling af kontrakter på grundlag af den bagvedliggende rammeaftale.

Der vil således kun være pligt til at anvende elektroniske kommunikationsmidler ved miniudbud, når den bagvedliggende rammeaftale er udbudt efter 1. juli 2018.

Find alt om:

Kunne du bruge siden?