Må man ændre i kravspecifikationen efter offentliggørelse?

Som udgangspunkt ja. Ordregiver skal dog være opmærksom på, hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring eller en ændring af grundlæggende element.

Der er tale om en væsentlig ændring, når den medfører, at tilbudsgiverne skal bruge ekstra tid på at forstå udbudsmaterialet og udarbejde deres tilbud. Er der tale om en væsentlig ændring, skal ordregiveren forlænge fristen for afgivelsen af tilbud.

Ændring af grundlæggende element er en ændring, der kan påvirke potentielle tilbudsgiveres deltagelse i udbudsproceduren. Hvis ordregiver ønsker at ændre et grundlæggende element, skal ordregiver annullere det konkrete udbud og i stedet foretage et nyt udbud, hvor ændringen er indføjet.

Læs mere