Hvad er en vejledende bekendtgørelse (forhåndsmeddelelse)?

En forhåndsmeddelelse er en meddelelse til eventuelle tilbudsgivere, så de bliver opmærksomme på, hvilke kommende udbud ordregiver påtænker at udføre. Ordregiver er ikke forpligtet til at afsende en forhåndsmeddelelse.

En forhåndsmeddelelse kan anvendes forud for et konkret udbud, eller som en generel meddelelse om, hvilke udbud ordregiver planlægger at gennemføre i det kommende år. Det er muligt at anvende en forhåndsmeddelelse til at indkalde virksomheder til en dialog om et relevant marked, ligesom at den kan bruges til at oplyse virksomheder om, at et udbudsmateriale sendes i høring.

Forhåndsmeddelelsen giver ordregiveren mulighed for at forkorte de normale tilbudsfrister ved de efterfølgende konkrete udbud. En forhåndsmeddelelse skal sendes til offentliggørelse mindst 35 dage, og højst 12 måneder før udbudsbekendtgørelsen sendes til offentliggørelse, hvis den skal forkorte tilbudsfristen.

Læs mere