Hvad er en udbudsbekendtgørelse, hvordan udfylder jeg den og hvornår offentliggøres den?

Udbudsbekendtgørelsen bekendtgør offentliggørelsen af et udbud, og sætter den konkrete udbudsproces i gang.

Udbudsbekendtgørelsen er en del af det samlede udbudsmateriale og indeholder de overordnede oplysninger, der som minimum skal offentliggøres for at potentielle tilbudsgivere bliver i stand til at vurdere deres muligheder for at byde på opgaven. Det er blandt andet oplysninger om opgaven, udbudsformen, egnethedskrav, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, tidsfrister for fx afgivelse af tilbud samt ordregivers kontaktoplysninger. Det øvrige udbudsmateriale specificerer og uddyber disse rammer.

Udbudsbekendtgørelser i forbindelse med EU-udbud skal udfyldes på de standardformularer, som EU-Kommissionen stiller til rådighed.

Standardformularerne findes i en online version på SIMAP’s hjemmeside og kan findes her.

Den udfyldte bekendtgørelse sendes elektronisk via SIMAP’s hjemmeside til EU’s publikationskontor. Herefter offentliggøres bekendtgørelsen i EU-Tidende (TED) senest fem dage efter afsendelsen.