Kan offentlige myndigheder modtage en gave uden et udbud?

Ja, offentlige myndigheder er som udgangspunkt ikke forpligtet til at foretage udbud ved modtagelse af gaver fra private.

Efter udbudsloven er alene kontrakter, som er gensidigt bebyrdende, omfattet af udbudsreglerne. Det betyder, at der ikke følger en pligt for en ordregiver til at foretage udbud ved modtagelse af gaver fra private.

Modtager en offentlig myndighed eksempelvis hospitalsudstyr, undervisningsudstyr eller andet, kan man som offentlig myndighed frit modtage sådanne gaver uden at følge udbudsreglerne.

Derimod forholder det sig anderledes, hvis der er vilkår forbundet med at modtage gaven, eksempelvis en pligt til at indgå kontrakt om vedligeholdelse-, drift-, eller serviceaftale. Her vil der ikke udelukkende være tale om en ensidig gave, og aftalen kan derfor være udbudspligtig.

Hvis der er tale om en pengegave, der er øremærket til indkøb af en bestemt genstand, men uden krav om et bestemt fabrikat, vil udbudsreglerne, såfremt de øvrige betingelser for udbud er opfyldt, desuden finde anvendelse i forhold til køb af genstanden.

Hvis der er tale om en pengegave, der er øremærket til indkøb af både en bestemt genstand og et bestemt fabrikat, kan der, såfremt der er flere leverandører på markedet af det pågældende fabrikat, også være tale om, at anskaffelsen skal i udbud.