Hvordan skal en blandet kontrakt klassificeres?

En kontrakt skal altid klassificeres som enten en vareindkøbs-, tjenesteydelses eller bygge- og anlægskontrakt.

En kontrakt skal altid klassificeres som enten en vareindkøbs-, tjenesteydelses eller bygge- og anlægskontrakt.

I udbudsloven sondres der mellem fire typer blandede kontrakter:

 1. Kontrakten kan vedrøre ydelser, der alene er omfattet af udbudsloven - dvs. varer, bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelser.
 • Hvis kontrakten vedrører bygge og anlæg samt tjenesteydelser, skal kontrakten klassificeres ud fra, hvad der er hovedformålet med kontrakten.
 • Hvis kontrakten vedrører varer samt tjenesteydelser, skal kontrakten klassificeres ud fra den ydelse med den højeste værdi.

 1. Kontrakten kan indeholde ydelser, der er omfattet af udbudsloven, og ydelser der ikke er omfattet af udbudsloven.
 • Hvis kontrakten objektivt kan opdeles, men ordregiver vælger at udbyde kontrakten samlet, skal den følge udbudsloven, hvis den overstiger tærskelværdierne. Tærskelværdien vurderes ud fra værdien af de dele af kontrakten, der går under udbudsloven.
 • Hvis det ikke er muligt at foretage en objektiv adskillelse, er det afgørende hvad hovedformålet er med kontrakten.

 1. Kontrakten kan være omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.
 • Forsyningsvirksomhedsdirektivet fastslår de nærmere rammer for, hvilket regelsæt der gælder.

 1. Kontrakten kan være omfattet af udbudsloven med forsvars- og sikkerhedsmæssige aspekter.
 • Vurderes på samme måde som kontrakter, der indeholder ydelser omfattet af udbudsloven, og ydelser der ikke er omfattet af udbudsloven.
 • Dog kan kontrakten undtages, hvis den går under EUF-traktaten artikel 346, hvorefter det er afgørende om det strider imod væsentlige sikkerhedsinteresser.