Hvor lang løbetid må en rammeaftale have?

En rammeaftale kan, som udgangspunkt, højest have en løbetid på fire år.

Kun i ekstraordinære tilfælde kan løbetiden overstige fire år. Vurderingen af om der foreligger ekstraordinære tilfælde, må ikke være baseret på usaglige hensyn. Ekstraordinære tilfælde kan fx foreligge, hvis leverandørerne har brug for at indkøbe udstyr, hvis afskrivningsperiode er længere end fire år, eller leverandørernes indtjeningsperiode vil blive afkortet som følge af den tid, der skal bruges på udvikling af den udbudte opgave.

Det vil være i strid med udbudslovens regler at indgå tidsubegrænsede rammeaftaler.

Læs mere