Skip navigation

Få svar om udbud

Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan dukke op, når du skal lave et offentligt udbud

Hvor finder jeg de nye tærskelværdier?

Spørgsmål / Svar

Her finder du en kort gennemgang af de gældende tærskelværdier for 2018 og 2019 samt tidligere tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.

Tærskelværdier for 2018 og 2019

Tidligere tærskelværdier

Find alt om:

Kunne du bruge siden?