Hvor finder jeg de nye tærskelværdier?

Spørgsmål / Svar

Her finder du en kort gennemgang af de gældende tærskelværdier for 2018 og 2019 samt tidligere tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.

Tærskelværdier for 2018 og 2019

Tidligere tærskelværdier

Find alt om:

Kunne du bruge siden?