Hvilke regler gælder for indkøb af tjenesteydelser og varer under tærskelværdien?

Udbudslovens afsnit IV og V, kan være relevante for kontrakter om varer og tjenesteydelser under tærskelværdien.

For at vurdere, hvilke af udbudslovens afsnit der skal anvendes i udbudsloven er det afgørende om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse eller ej. Vurderes kontrakten, at have en klar grænseoverskridende interesse finder udbudslovens afsnit IV anvendelse. Vurderes kontrakten ikke at have en klar grænseoverskridende interesse finder udbudslovens afsnit V anvendelse.

Hvis kontrakten har klar grænseoverskridende interesse

Vurderer ordregiver, at en vare- eller tjenesteydelseskontrakt under tærskelværdierne har en klar grænseoverskridende interesse, gælder principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Reglerne findes i udbudslovens afsnit IV.

Ordregiver har frihed til at tilrettelægge proceduren eller fremgangsmåden for det enkelte indkøb. Proceduren skal udarbejdes i overensstemmelse med de grundlæggende principper. Det er et krav, at ordregiver offentliggør, hvilken fremgangsmåde der anvendes samt kriterierne for tildeling.

Derudover er det et krav, at indkøbet annonceres på udbud.dk.

Indholdet af annonceringen skal overholde standardformularerne på udbud.dk. Annonceringen skal blandt andet indeholde:

  • Beskrivelsen af opgaven
  • Kontaktoplysninger
  • Tilbudsfrist og eventuel ansøgningsfrist
  • Ordregivers adresse
  • Kriterier for tildeling

Hvis kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse

Vurderer ordregiver, at en vare- eller tjenesteydelseskontrakt under tærskelværdierne ikke har klar grænseoverskridende interesse, så er forvaltningsmyndigheden alene omfattet af de forvaltningsretlige principper.

De forvaltningsretlige principper pålægger ordregiver at iagttage principperne om saglighed i forvaltningen. Det indebærer, at forbuddet mod varetagelse af private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet overholdes. Principperne er implementeret i udbudslovens afsnit V.

Læs mere