Hvilke kontrakttyper er omfattet af udbudsloven?

Udbudsloven omfatter offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.