Hvem skal følge reglerne i udbudsloven?

Staten, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer er omfattet af reglerne i udbudsloven.

Ordregiverbegrebet omfatter således ikke kun staten, regionerne og kommunerne, men også en stor gruppe almennyttige organer, der på den ene eller den anden måde er kontrolleret af det offentlige. Det er denne gruppe, der i loven kaldes for offentligretlige organer.

Læs mere