Hvem er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet?

Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for forsyningsvirksomheder med tilknytning til det offentlige.

Mere specifikt kan det fx være:

  • levering af gas og varme
  • levering af elektricitet
  • vandforsyning
  • transporttjenester
  • havne og lufthavne
  • posttjenester
  • udvinding af olie og gas og efterforskning efter eller udvinding af kul og andet fast brændsel.

Både offentlige og private forsyningsvirksomheder kan være omfattet af direktivet. Når myndigheder udøver forsyningstjenester, skifter de fra at være omfattet af udbudsloven til at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ordregivere efter forsyningsvirksomhedsdirektivet:

  • Statslige og kommunale myndigheder og offentligretlige organer, der optræder som forsyningsvirksomheder.
  • Private forsyningsvirksomheder, som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet dem af en myndighed.

De forsyningsaktiviteter, der er omfattet af direktivet, fremgår af art. 7-14 i direktivets kapitel 2. Det gælder bl.a. varetagelse af forsyning af gas, varme og elektricitet. Desuden omfatter direktivet transport med jernbane, bus mv. og distribution af drikkevand.

Læs mere