Hvad gælder for kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet?

Offentlige kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal vurderes efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet og ikke udbudsloven. Derudover kan kontrakten også undtages for udbudspligten, hvis beskyttelsen af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser kræver det, hvis kontrakten er erklæret hemmelig, eller hvis særlige sikkerhedsforanstaltninger kræver det.