Hvad gælder for kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet?

Offentlige kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal vurderes efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet og ikke udbudsloven. Derudover kan kontrakten også undtages for udbudspligten, hvis beskyttelsen af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser kræver det, hvis kontrakten er erklæret hemmelig, eller hvis særlige sikkerhedsforanstaltninger kræver det.

Kontrakten skal vedrøre et af følgende områder for at forsvars- og sikkerhedsdirektivet gælder:

  • Levering af militært udstyr.
  • Levering af følsomt udstyr.
  • Bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, der knytter sig til militært eller følsomt udstyr.
  • Bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser til specifikt militært formål.

Dette betyder at indkøb af fx militært udstyr skal følge reglerne i forsvars- og sikkerhedsdirektivet og ikke reglerne i udbudsloven. Ved militært udstyr forstås udstyr, som er specielt udformet eller tilpasset til militære formål og bestemt til brug som våben, ammunition eller krigsmateriel.

Det er op til ordregiver at vurdere, om kontrakten kan undtages for udbudspligt på grund af en erklæring om hemmelighed eller på grund af krav om særlige sikkerhedsforanstaltninger. Her skal ordregiver vurdere, om det ikke kan sikres ved mindre indgribende foranstaltninger. Særlige sikkerhedsforanstaltninger kan fx fastsættes af en efterretningstjeneste, som af hensyn til hemmeligholdelse ikke kan angives i udbudsmaterialet.

Er der tale om en blandet kontrakt, finder forsvars- og sikkerhedsdirektivet anvendelse. Ved en blandet kontrakt forstås, at én kontrakt vedrører to forskellige områder, fx forsvarsområdet og forsyningsvirksomhedsområdet.

Læs mere