Hvad forstås ved klar grænseoverskridende interesse?

En kontrakt har klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, kan være interesseret i at byde på en kontrakt.

Vurderingen vedrører derfor, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten, og ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark. Det beror på ordregiverens konkrete vurdering, om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse. Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende elementer:

  • Kontraktens genstand
  • Kontraktens anslåede værdi
  • Forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis.
  • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres
  • Øvrige forhold, som fx kontraktens varighed

Der er tale om en samlet vurdering, hvor alle forholdene indgår. Ordregiver kan derfor ikke nøjes med at forholde sig til fx kontraktens værdi ved vurderingen af, om der er klar grænseoverskridende interesse.

Punkterne er heller ikke udtømmende, og andre elementer skal derfor muligvis inddrages i den konkrete vurdering. Eksempelvis kan kontraktens varighed have betydning for udenlandske virksomheders lyst til at byde på en kontrakt. En lang kontraktvarighed giver således bedre mulighed for at afskrive investeringer og peger dermed i retning af, at kontrakten har klar grænseoverskridende interesse.

Læs mere