Hvad er innovationspartnerskab?

Innovationspartnerskaber er en udbudsprocedure, hvor der indgås partnerskabskontrakt med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb af nye innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter.

Kendetegnende for et innovationspartnerskab er, at ordregiver har en udfordring, der søges løst, men mangler indsigt i, hvordan dette i praksis skal ske. Proceduren innovationspartnerskab er rettet mod situationen, hvor ordregiver vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse, bygge- eller anlægsarbejde, som ikke er tilgængelig på markedet og som bl.a. har til formål at bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Det vil sige, der skal være tale om reel innovation.

Ved udbudsproceduren innovationspartnerskab står de private aktører for udviklingen af det pågældende produkt. Ordregiver skal sikre, at udviklingsarbejdet fører til det aftalte resultatniveau.

Innovationspartnerskab kan grundlæggende deles op i udbudsfasen, innovationsfasen, og indkøbsfasen. Med innovationspartnerskab gives der mulighed for at samle udviklingsprocessen og udbuddet i én procedure. Ved at den private part indgår i et innovationspartnerskab, risikerer den private part dermed ikke at være udelukket fra et efterfølgende udbud om selve indkøbet, da det indgår i partnerskabet.

Der bør som en del af udbudsmaterialet vedlægges et udkast til en partnerskabskontrakt. Partnerskabskontrakten skal fastsætte de juridiske vilkår for gennemførelsen af et innovationspartnerskab.

Anvendelsesområdet for innovationspartnerskaber må vurderes at have et vist sammenfald med anvendelsesområdet for de såkaldte Offentlig-Private Innovationspartnerskaber (OPI). OPI har til formål at innovere og udvikle nye produkter, processer eller løsninger.

Læs mere