Hvad er indkøbsplaner?

Indkøbsplaner dækker over de statslige myndigheders pligt til at indberette oplysninger om fremtidige udbud og annonceringer (indkøbsplaner) til udbud.dk.

Oplysningerne skal anvendes til at varsle fremtidige indkøb. Varsles fremtidige indkøb i god tid inden opgaverne udbydes, kan det nemlig hjælpe leverandørerne til at planlægge deres tid og tilbud. Regioner og kommuner er ikke forpligtet til at indberette indkøbsplaner, men har dog mulighed for at gøre det.

Indberetning af indkøbsplaner sker via en særlig elektronisk blanket, som findes på udbud.dk.

Forpligtelsen til at annoncere fremtidige udbud gælder for EU-udbud samt indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, hvor der i forvejen er annonceringspligt på udbud.dk.

Læs mere