Hvad er et miniudbud og hvornår bruges det?

Miniudbud er en tildelingsmetode, der kan bruges ved en rammeaftale med flere leverandører. Ved miniudbud genåbnes for konkurrencen mellem de leverandører, der er på rammeaftalen.

Proceduren ved miniudbud er, at ordregiver, for hver leveranceaftale der skal indgås under rammeaftalen, skriftligt og på samme tid opfordrer de leverandører, der er på rammeaftalen og som er i stand til at udføre leveranceaftalen, til at afgive et tilbud.

Leverandører der fx ikke kan tilbyde levering af en eller flere af de efterspurgte varer, behøver således ikke at modtage en opfordring.

Den skriftlige opfordring til afgivelse af tilbud skal indeholde følgende:

  • Angivelse af passende frist
  • Nødvendige oplysninger evt. præcisering af vilkår
  • Kriterier for tildeling og evalueringsmetode

Læs mere