Hvad er en økonomisk aktør?

En økonomisk aktør er enhver fysisk eller juridisk person, offentlig enhed eller sammenslutning af sådanne personer og/eller organer, som tilbyder udførelse af henholdsvis bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser.

I stedet for begrebet ”økonomisk aktør” anvendes ofte begrebet ”leverandør” som samlebetegnelse for entreprenører, vareleverandører og tjenesteydere.

Læs mere