Er kommunerne forpligtede til at anvende SKI?

Nej, det er som udgangspunkt frivilligt for kommuner at anvende SKI.

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S) er en organisation, der har til opgave at udbyde rammeaftaler, som offentlige myndigheder kan benytte.

SKI laver to slags aftaler – forpligtende og frivillige aftaler.

De forpligtende aftaler skal benyttes, hvis jeres organisation har tilsluttet sig rammeaftalen og den dækker indkøbsbehovet.

De frivillige aftaler kan frit benyttes, hvis din organisation har tegnet abonnement hos SKI.

Det fremgår af SKI’s hjemmeside, hvilke aftaler, der er forpligtende og hvilke, der er frivillige.

Vær opmærksom på at vilkår for tilslutning til og træk på den enkelte SKI-aftale varierer. Ved konkrete spørgsmål til den enkelte aftale henvises til SKI.

Læs mere