Analyser

Analyser på betalingsområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvåger løbende betalingsmarkederne i Danmark. Vi udarbejder analyser, hvor vi blandt andet følger udviklingen i brugen af betalingskortløsninger og gennemgår nye regelsæt for betalingsløsninger. Konkurrencerådet kan også anbefale tiltag, der kan styrke konkurrencen og skabe bedre forhold for forbrugerne. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration efter betalingsloven.