Analyse

Konkurrencen på markeder med digitale platforme

Både forbrugere og virksomheder nyder godt af at være til stede på digitale platforme, for eksempel for at købe, sælge, søge information eller annoncere. Men særlige dynamikker på de digitale markeder kan dog også være en udfordring for konkurrencen på markeder med digitale platforme.

I denne rapport samler vi viden om de markedskarakteristika, der har betydning for konkurrencen på markeder med digitale platforme.
Ud over den økonomiske litteratur bygger rapporten på casestudier, praktiske eksempler og erfaring fra håndhævelsen af konkurrencereglerne og egne analyser.