Analyse

Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

Realkreditinstitutternes indtjening var forholdsvis høj i 2019, og institutternes gebyrer og bidragssatser er generelt uændrede på et højt niveau. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Det samlede udlån fra danske realkreditinstitutter var i 2019 på godt 2.950 milliarder kroner. Heraf havde danske boligejere realkreditlån for omkring 1.700 milliarder kroner.

Redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling.” Det er den tredje af sin slags. Redegørelsen er en følge af en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet fra januar 2017.

I de senere år har realkreditinstitutternes afkast ligget på et historisk højt niveau set i forhold til den risikofri rente. I første halvår 2020 er forrentningen af realkreditinstitutternes egenkapital dog faldet til knap 5 procent fra 9 procent i 2019. Det skyldes ikke mindst, at nedskrivningerne er steget.

Stigningen i nedskrivninger er udtryk for, at realkreditinstitutterne har forventet større tab i kølvandet af den generelle økonomiske nedgang i første halvår 2020 som følge af covid-19. Stigende boligpriser de fleste steder i landet taler dog for, at nedskrivningerne vil være mindre i andet halvår 2020.

Realkreditinstitutternes indtægter fra udlånsforretningen og placeringen af egne beholdningsmidler var i 2019 knap 28 milliarder kroner; svarende til knap én procent af det samlede udlån. Det er lille stigning i forhold til 2018, og skyldes især højere indtægter fra gebyrer og provisioner, som blandt andet stammer fra en høj andel af konverteringer i 2019.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for redegørelsen indhentet oplysninger hos de fem største realkreditinstitutter samt foretaget en spørgeskemaundersøgelse hos 15 pengeinstitutter.

Konkurrencerådet udgav i august 2017 en analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet. Analysen indeholder 16 konkrete anbefalinger, der kan afhjælpe en række af konkurrenceproblemerne på markedet.