Analyse

Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

Generelt har realkreditinstitutterne ikke justeret deres bidragssatser og gebyrer det seneste års tid. Og realkreditinstitutternes kunder er fortsat loyale og skifter sjældent institut. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”. Redegørelsen er udarbejdet i regi af Erhvervsministeriet.

Færre skifter realkreditinstitut, når de omlægger lån, og prisforskellen mellem institutterne er begrænset. Det er nogle af konklusionerne i redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”, der bygger på tal primært fra 2018.

I 2018 er blot 0,9 procent af realkreditinstitutternes kunder flyttet til et konkurrerende institut. De fleste skift skete i forbindelse med omlægning af lån, men også andelen af låntagere, der skiftede realkreditinstitut ved omlægning, er faldet markant. De udgjorde 9 procent i 2018 mod godt 22 procent i 2004.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viser, at der er mulighed for at få betydelige rabatter på omkostningerne ved låneoptagelse, hvis man skifter realkreditinstitut.

Den lave mobilitet blandt kunderne skal blandt andet ses i sammenhæng med, at prisforskellen på realkreditlån mellem institutterne er begrænset. Der har dog været ganske mange omlægninger sidste år, hvilket – når tallene foreligger – forventes at afspejle sig i mobiliteten for 2019.

Realkreditinstitutternes indtægter fra bidrag og gebyrer udgjorde 25,3 milliarder kroner i 2018, svarende til knap 0,9 procent af udlånene. Det er omtrent samme niveau, som de foregående år, men cirka 50 procent mere end i 2005-2008, hvor indtægterne fra bidrag og gebyrer i gennemsnit udgjorde 0,6 procent af udlånet.

I 2018 udbetalte tre realkreditinstitutter ca. 9 milliarder kroner i udbytte til deres ejere – svarende til cirka 70 procent af årets resultat efter skat.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse er en opfølgning på en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet fra januar 2017.

Redegørelsen bygger blandt andet på oplysninger indhentet hos de fem største realkreditinstitutter, samt en spørgeskemaundersøgelse foretaget hos 15 pengeinstitutter.

Samlet set havde danske husholdninger realkreditlån med pant i deres bolig eller fritidshus for godt 1.600 milliarder kroner i 2018.

Konkurrencerådet udgav i august 2017 en analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet. Analysen indeholder 16 konkrete anbefalinger, der kan afhjælpe en række af konkurrenceproblemerne på markedet.