Analyse

Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne (KFST som uafhængig myndighed)

Størstedelen af de danske virksomheder kender konkurrencelovens forbud mod karteller og prisaftaler. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”. Samtidig har hver femte oplevet, at konkurrenter i branchen har overtrådt konkurrenceloven.

For at styrke grundlaget for at håndhæve og vejlede om konkurrencereglerne har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”.

Analysen viser, at godt en tredjedel af de danske virksomheder vurderer, at andre i deres branche overtræder konkurrencereglerne ved at deltage i karteller. Det er omtrent på samme niveau som blandt virksomheder i Norge og Storbritannien.

En femtedel af de danske virksomheder angiver, at de har oplevet, at konkurrenter har overtrådt konkurrenceloven de seneste fem år. I de fleste tilfælde har virksomhederne oplevet aftalte priser.

Samlet set er det to ud af tre virksomheder, der kender hovedparten af konkurrencelovens forbud. 84 procent kender forbuddet mod prisaftaler, mens en andel på 59 procent kender forbuddet mod at koordinere tilbud. Kendskabet til konkurrenceloven er markant højere blandt store virksomheder end blandt de små.
Risikoen for et negativt omdømme afholder mange virksomheder fra at overtræde konkurrenceloven. Lovens sanktioner med bøder og fængselsstraf fremhæves som næsten lige så vigtige grunde til ikke at bryde loven.

Analysen bygger på telefoninterviews med 1.195 danske virksomheder. Desuden er der gennemført en dybere kvalitativ undersøgelse blandt 14 virksomheder i henholdsvis bygge- og it-branchen.