Analyse

Baggrundsrapport: Liberalisering af praksissektoren — erfaringer fra Sverige (KFST som uafhængig myndighed)

Denne analyse har til formål at undersøge de svenske erfaringer med og effekter af en liberalisering af markedet for sundhedsydelser i praksissektoren med fokus på fysioterapi. Rapporten er primært baseret på et desk study af den tilgængelige litteratur og statistik om emnet.